Agenda

Leerbijeenkomsten Inclusieve ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond in Amsterdam Oost

Datum
22 April 2021

Tijd

Meld je hier aan

“Inclusieve ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond” in Amsterdam Oost. Het doel hiervan is om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen hoe we ons als netwerk willen ontwikkelen en hoe dit het best bij kan dragen aan goede ondersteuning aan ouderen met een migratieachtergrond. Hier hoort ook een intentieverklaring tot samenwerking bij.

 

Wanneer?

22 april, 13:00-14:30 Leersessie 1: Samenwerking

27 mei, 13:00-14:30 Leersessie 2: Lokale Context

17 juni, 13:00-14:30 Leersessie 3: Opstellen plan van aanpak

 

Locatie:

Online via Zoom

 

Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?

We willen een netwerk opbouwen van verschillende partners rondom ouderen met een migratieachtergrond in Amsterdam Oost. U kunt deelnemen als u in dit stadsdeel werkzaam bent of woont, en u bereid om ook na het project samen te werken met het nieuw te ontwikkelen netwerk.

 

Achtergrond

Amsterdam Oost is een wijk dat veel diversiteit kent in leeftijd, sociaaleconomische klasse, en culturele achtergronden. Het stadsdeel verwacht een grote toename van oudere mensen de komende jaren, waarbij 42% van de ouderen als kwetsbaar gezien wordt. Er wordt met name een toename aan verschillende gezondheidsproblemen verwacht. Vaak hebben ook ouderen met een migratieachtergrond te maken met extra kwetsbaarheden. Ondersteuning is echter vaak niet voldoende toegankelijk voor deze groep. Reden om bij elkaar te komen en de intentie uit te spreken om nauwer samen te werken.

 

Doel

Voortbouwend op de netwerken die o.a. binnen het Wijkzorgnetwerk van Amsterdam Oost de afgelopen jaren zijn opgebouwd willen we een netwerk ontwikkelen ten behoeve van ouderen met een migratieachtergrond. Het betrekken van buurtbewoners met een migratieachtergrond is hierbij essentieel. Dit doen we in de periode April t/m juni 2021 met een ontwikkelsubsidie van ZonMw. De komende maanden wordt er gekeken wat de behoeftes zijn van oudere buurtbewoners met een migratieachtergrond, en hoe ondersteuning beter kan aansluiten. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd die een betere samenwerking als doel hebben. Zo willen we dat buurtbewoners, migrantenorganisaties, welzijn, vrijwilligersorganisaties, huisartsen, wijkverpleging, de nieuwe buurteams, zorgorganisaties, etc. een stevig netwerk vormen, en nauwer gaan samenwerken.

 

Voor meer informatie klik hier.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Annelies Christiani: annelies@bensajetcentrum.nl  / 06 12 771 773

U geeft zich op voor alle drie bijeenkomsten. Zij maken deel uit van een gezamenlijk proces die we willen doorlopen, met als doel een goede samenwerking. Het is dus van belang dat u aanwezig bent bij alle bijeenkomsten. Mocht het niet lukken om deel te nemen aan één van de bijeenkomst, horen wij dit graag van u. Dit kan door contact op te nemen met annelies@bensajetcentrum.nl of 06 12 771 773.

Deelname is gratis. Meld je hier aan.

Veelgezochte pagina’s