Actueel

22 september bijeenkomst: Onvrijwillige zorg; een zorgvuldige toepassing!

Bijeenkomst Onvrijwillige zorg; een zorgvuldige toepassing

Het VUmc en de Vrije Universiteit hebben samen met Cordaan onderzoek gedaan naar de gevolgen van de Wet zorg en dwang voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang is het begrip ‘onvrijwillige zorg’. Dit begrip omvat alle vormen van dwangbehandeling, middelen of maatregelen en andere vrijheidsbeperkingen die kunnen worden toegepast in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Het brede begrip onvrijwillige zorg en de daaraan verbonden verplichtingen en verantwoordelijkheden is nieuw voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Daarom is gedurende het onderzoek onderzocht op welke wijze het begrip en de daaraan verbonden verplichtingen en verantwoordelijkheden in de praktijk kunnen worden vormgegeven. Oftewel: hoe kan zo zorgvuldig mogelijk worden omgegaan met onvrijwillige zorg in de praktijk, binnen de kaders van de toekomstige Wet zorg en dwang? Om het antwoord op deze vraag te vinden is allereerst in kaart gebracht welke veranderingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden de Wet zorg en dwang nu precies met zich mee brengt. Vervolgens is samen met medewerkers van Cordaan het begrip en de uitvoer van onvrijwillige zorg vertaald naar randvoorwaarden voor de dagelijkse zorgpraktijk.

Tijdens deze ochtend wordt het onderzoek toegelicht en wordt een handreiking en factsheet gepresenteerd voor begeleiders, paramedici, beleidsmakers in de VGZ.

De bijeenkomst vindt plaats in de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A te Amsterdam en duurt van 9.00 tot 12.30 uur.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar tstreng@cordaan.nl

Veelgezochte pagina’s