Agenda

In dit overzicht zijn de activiteiten van het Ben Sajet Centrum voor de komende periode opgenomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar thematische bijeenkomsten met een éénmalig karakter en de Ben Sajet Werkplaatsen. Bij alle activiteiten gaat het om de uitwisseling tussen professionals, ervaringsdeskundigen, opleiders en onderzoekers. Deelname is gratis.

  • 06 Juli 2023

    Meer dan migratieverhalen uit de stad

Veelgezochte pagina’s