Wijkonderzoek: Een onderzoek naar zorgen voor elkaar in de buurt

Met de decentralisatie van de zorg en de invoering van de participatiewet, zullen kwetsbare mensen voor fysieke en emotionele ondersteuning steeds vaker een beroep moeten doen op hun eigen netwerk en oplossingen zoeken in de eigen buurt. Sociaal contact en verbinding spelen hierbij een belangrijke rol. Maar dit roept tevens de vraag op of mensen wel kunnen en willen zorgen voor kwetsbare mensen in hun buurt. En hoe zit dit in etnisch divers samengestelde buurten? Deze vraag is van belang omdat voormalig onderzoek aantoont dat mensen in diverse buurten minder contact met elkaar hebben en elkaar ook minder hulp bieden. Om hier meer inzicht in te krijgen, wordt er in het kader van het programma ‘zorgvriendelijke stad’ etnografisch onderzoek verricht naar hoe buren en buurtgenoten zorg geven en krijgen in twee superdiverse buurten in Amsterdam.

Het onderzoek richt zich niet enkel op de informele zorg die kwetsbare mensen ontvangen in de buurt, maar ook op diegene die deze zorg leveren. Het gaat hierbij om zorg in de breedste zin: een handeling maar ook een houding, geboden door buren maar ook andere partijen zoals supermarkten, buurthuizen, of religieuze organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de buurman die af en toe langskomt om te kijken of alles in orde is of de barvrouw die een luisterend oor biedt. In het onderzoek kijken wij niet enkel naar wat mensen doen in de buurt, maar ook naar de directe (gebouwde) omgeving. Welke fysieke en sociale kenmerken van de buurt bevorderen of belemmeren ‘zorgen voor elkaar’? Om dit te bereiken zullen wij diepte interviews, focusgroepen en participerende observatie uitvoeren met buurtbewoners die zorg ontvangen en andere belangrijke actoren die zorgdragen. Wie komt achter de voordeur en welke vormen van zorg geven zij dan? Welke lokale organisaties spelen een rol in het leggen van verbindingen tussen mensen? Met deze inzichten willen wij samen met praktijk partners concrete verbetervoorstellen ontwikkelen.

Het onderzoek vindt plaats in de periode januari 2018 tot november 2018 en wordt inhoudelijk begeleid door prof. dr. Monique Kremer (UvA) en dr. Fleur Thomese (VU) en uitgevoerd door junior onderzoeker Astrid Parys (Ben Sajet Centrum) en tot april 2018 Daniëlle Carbière (Gemeente Amsterdam).

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Astrid Parys.

aparys@bensajetcentrum.nl

06 40 55 23 91

Veelgezochte pagina’s