Werkplaatsverslag – Jonge mannen met een licht verstandelijke beperking; erkenning en werk

15 februari 2018

Participatie via werk is een belangrijk ideaal in de zorg en ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking. De leidende gedachte daarbij is dat mensen zich via werk gewaardeerd en erkend kunnen voelen. Wat voor rollen nemen begeleiders zoal aan in dagelijkse begeleidingspraktijken? Hoe zetten zij abstracte beleidsidealen zoals participatie-via-werk om in de praktijk? En wat voor gevolgen heeft dat voor de manieren waarop cliënten zich erkend voelen? Tijdens de werkplaats  is dit onderwerp besproken aan de hand van concrete casussen en voorbeelden. De avond werd begeleid door Melissa Sebrechts die anekdotes uit haar afgelopen 3,5 jaar sociologisch onderzoek in verschillende Leerwerkbedrijven inzette als basis om in dialoog te treden met begeleiders over het thema van erkenning.

Veelgezochte pagina’s