Transmurale zorgburg bijeenkomst

25 januari 2018

Eind januari vond weer een nieuwe implementatiebijeenkomst plaats in het Ben Sajet Centrum. Maar liefst vijftig geïnteresseerden en betrokkenen in de transmurale zorgbrug in Amsterdam wisselden hierbij ervaring en tips uit. Onder meer het VUmc, MC Slotervaart, Amstelland ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis en het AMC waren aanwezig, evenals een aantal ouderen die vanuit cliëntperspectief meedachten, verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuners, de SIGRA, beleidsadviseurs en de gemeente Amsterdam.

Bekijk hieronder acht tips & tricks die naar voren kwamen tijdens de implementatiebijeenkomst, en de presentaties van de sprekers:

Bianca Buurman – Opening, wat speelt er in de stad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Hartel – Wie zijn er aanwezig, handleiding, rol van POH-Ouderenzorg

Patricia Jepma  – Cardiologische zorgbrug, scholing

 

Nicole van Houdt –  TZB-ervaringen vanuit perspectief ziekenhuisverpleegkundige

 

 

Daniëlle Olivier en Marjolein van der Zwaan –  TZB-ervaringen vanuit perspectief wijkverpleegkundigen

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelgezochte pagina’s