Start programma ‘Meer op Eigen Benen’ in Amsterdam en Den Haag

In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dat uit zich vaak in ernstige problemen zoals dakloosheid, criminaliteit, schulden, verslaving, complexe zwangerschappen en moeder-kind problematiek. Om vanuit de hulpverlening deze groep mensen beter te kunnen begeleiden, moet er zicht komen op de externe factoren, patronen en mechanismen waardoor deze problemen kunnen ontstaan.

Een omvangrijke vraag die velen bezighoudt maar een  antwoord is er tot op heden niet. Een passend antwoord proberen de partners van het Ben Sajet Centrum in het programma ‘Meer op Eigen Benen’ wél te vinden. Het programma start in Amsterdam en Den Haag, omdat ernstige problematiek bij deze doelgroep met name voorkomt in grote etnisch diverse steden.

Updates


Team
Het programma heeft een uniek team van onderzoekers en assistent onderzoekers samengesteld. De assistent onderzoekers hebben beiden een licht verstandelijke beperking en zijn het afgelopen jaar opgeleid bij Cordaan als Ervaringsdeskundige (ED). Het Leerwerkbedrijf van Cordaan en de Cordaan Academie hebben hier samen met het LFB en Raad op Maat een training voor ontwikkeld, te weten de leerlijn Ervaringsdeskundigheid VG.

 • Promovenda Fatiha El-Hajjari
  Fatigha heeft Sociologie (BA) gestudeerd aan de UvA. Daarnaast heeft zij een Masteropleiding Social Sciences afgerond. Zij heeft onderzoek gedaan onder jongvolwassen met een islamitische achtergrond die kampen psychiatrische problematiek.
 • Promovenda Charlotte Albers
  Charlotte behaalde zowel haar bachelor als Master in de Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar bijzondere interesse gaat uit naar de wisselwerking tussen de beleving van mensen en de grotere systemen waarin zij leven.
 • Assistent onderzoeker Rafaella van den Bosch
  Rafaella hoopt met haar bijdrage aan dit onderzoek vooroordelen over mensen met een licht verstandelijke beperking te bestrijden. Zij kijkt erg uit naar het interviewen van mensen, het observeren van plekken en alle nieuwe dingen die ze zal ontdekken.
 • Assistent onderzoeker Abdullahi El Kartaoui
  Abdullahi hoopt met zijn bijdrage aan dit onderzoek zichzelf te ontwikkelen, door te leren en actief bezig zijn met het werken aan een toekomst waarin hij betaald werk kan verrichten. Hij hoopt in dit onderzoeksproject inzichten te krijgen in wat jongeren met een licht verstandelijke beperking nodig hebben om mee te kunnen doen in onze huidige samenleving.


Monique Kremer hoogleraar Universiteit van Amsterdam

In het onderzoeksprogramma “meer op eigen benen in de etnisch diverse stad” is mijn taak om vooral het onderzoeksgedeelte in goede banen te leiden. Dat doe ik vanuit de UvA, als bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap. Twee getalenteerde promovendi en twee junior onderzoekers zijn bezig om door middel van etnografisch onderzoek waarbij jongvolwassenen met een licht verstandelijk beperking ruim twee jaar gevolgd gaan worden. Dat is onderzoek dat maar weinig wordt gedaan en het is spannend hoe dat verloopt. Daarnaast vind ik het belangrijk om de verbinding te leggen tussen het wetenschappelijk onderzoek en de wereld van professionals, zorgorganisaties en beleid. De bedoeling is natuurlijk dat het onderzoek inzichten geeft waar veel mensen mee verder kunnen.

Yvonne Heijen Kaales en Daniëlle Dij – projectleiders
Zij zorgen met name voor de verbinding tussen onderzoek, praktijk en opleiding. Zij organiseren kennisuitwisseling in de academische leerwerkplaats ‘Meer op eigen benen’, waar academici, beleidsmedewerkers van de gemeente, en zorginstellingen samenkomen. Bijeenkomsten vinden plaats op locatie in Den Haag en Amsterdam waardoor van elkaar geleerd wordt.  Samen met de partners in het leerwerkplaats  worden innovatieve vormen van leren gebruikt en ontwikkeld, waarbij er aandacht is voor het initieel onderwijs (MBO en HBO) en het veranderen van bestaande professionele praktijken (via leernetwerken, het trainen van professionals middels e-learning en films die inzicht geven over de doelgroep en hun participatiekansen en barrières).

Yvonne Heijnen-Kaales is programmamanager van het Ben Sajetcentrum en Manager Leren & Ontwikkelen van de Cordaan Academie. Ze is programmamanager van het programma Participatie & Sociale relaties van mensen met een verstandelijke beperking.

‘Wat ik het mooie vind aan dit project is dat we echt aansluiten bij handelingsverlegenheid uit de praktijk. Hoe kunnen we het beste omgaan met mensen met een LVB en zware problematiek? Daarvoor is inzicht nodig in waar deze jongeren tegen aan lopen. Het is dan ook mooi dat we de doelgroep waar het om gaat een lange tijd gaan volgen, zodat we kunnen zien en horen waar jonge mensen met een LVB en zware problematiek tegen aan lopen’. Gedurende het project organiseren we verschillende ontmoetingen tussen professionals uit de praktijk, het onderwijs, mensen met een LVB en de onderzoekers. Samen gaan we de zoektocht aan!’ (Yvonne Heijnen-Kaales, projectleider in Amsterdam)  

Daniëlle Dijs is werkzaam als coördinator en adviseur voor mensen met een LVB binnen Middin. Binnen haar functie is zij verantwoordelijk voor diverse projecten voor de doelgroep LVB

‘Dit onderzoek zal ons helpen hoe we voor deze doelgroep een passend antwoord kunnen geven op hun vraag en dit verder te ontwikkelen en verbeteren in ons zorgaanbod. We vinden de samenwerking en het delen van kennis met partners in het onderzoeksprogramma een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma.’ (Daniëlle Dijs, projectleider in Den Haag).

Veelgezochte pagina’s