Resultaten Ben Sajet Werkplaatsen

Wilt u graag de opbrengsten van de werkplaatsen bekijken? Onderstaand vindt u een overzicht van (beeld)verslagen en/of presentaties van de afgelopen Ben Sajet werkplaatsen.

 

INHOUDSOPGAVE
8 maart 2018 –  Behoud/versterking burgerrollen mensen met een zorgvraag
15 februari 2018 –  Jonge mannen met een licht verstandelijke beperking; erkenning en werk
25 januari 2018 – Transmurale zorgburg bijeenkomst
12 december 2017 – Zorg voor mensen met een LVB in internationaal vergelijkend perspectief
30 november 2017 – Acute zorgvragen van ouderen: hoe gaan we hiermee om?
02 november 2017 – Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad
19 oktober 2017 – Passende hulp voor jonge mensen met dementie in Amsterdam

 • 8 maart 2018 –  Behoud/versterking burgerrollen mensen met een zorgvraag

Deze werkplaats ging over het vervullen van burgerrollen bij langdurige ziektes of beperkingen. Tijdens de werkplaats zijn wij in gesprek gegaan over de manieren waarop mensen met een langdurige zorgvraag (bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke en/of psychische beperking of chronische aandoening) en hun naasten participeren in het dagelijkse leven. Hoe combineren mensen zelfzorg of zorg voor de naaste met bijvoorbeeld studie, werk of gezinsleven? Wat is hierin voor hen belangrijk en wat mist er nog? Daarbij staat ook de rol van de professionals centraal. Wat is hun rol bij het (kunnen) vervullen van burgerrollen door mensen met een zorgvraag en hoe zouden zij het beste ondersteuning kunnen bieden?

 • 15 februari 2018 –  Jonge mannen met een licht verstandelijke beperking; erkenning en werk

Participatie via werk is een belangrijk ideaal in de zorg en ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking. De leidende gedachte daarbij is dat mensen zich via werk gewaardeerd en erkend kunnen voelen. Wat voor rollen nemen begeleiders zoal aan in dagelijkse begeleidingspraktijken? Hoe zetten zij abstracte beleidsidealen zoals participatie-via-werk om in de praktijk? En wat voor gevolgen heeft dat voor de manieren waarop cliënten zich erkend voelen?

Tijdens de werkplaats  is dit onderwerp besproken aan de hand van concrete casussen en voorbeelden. De avond werd begeleid door Melissa Sebrechts die anekdotes uit haar afgelopen 3,5 jaar sociologisch onderzoek in verschillende Leerwerkbedrijven inzette als basis om in dialoog te treden met begeleiders over het thema van erkenning.

 • 25 januari 2018 – Transmurale zorgburg bijeenkomst

Eind januari vond weer een nieuwe implementatiebijeenkomst plaats in het Ben Sajet Centrum. Maar liefst vijftig geïnteresseerden en betrokkenen in de transmurale zorgbrug in Amsterdam wisselden hierbij ervaring en tips uit. Onder meer het VUmc, MC Slotervaart, Amstelland ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis en het AMC waren aanwezig, evenals een aantal ouderen die vanuit cliëntperspectief meedachten, verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuners, de SIGRA, beleidsadviseurs en de gemeente Amsterdam.

Bekijk hieronder acht tips & tricks die naar voren kwamen tijdens de implementatiebijeenkomst, en de presentaties van de sprekers:

Bianca Buurman – Opening, wat speelt er in de stad

Linda Hartel – Wie zijn er aanwezig, handleiding, rol van POH-Ouderenzorg

Patricia Jepma  – Cardiologische zorgbrug, scholing

 

Nicole van Houdt –  TZB-ervaringen vanuit perspectief ziekenhuisverpleegkundige

 

 

Daniëlle Olivier en Marjolein van der Zwaan –  TZB-ervaringen vanuit perspectief wijkverpleegkundigen

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 12 december 2017 – Zorg voor mensen met een LVB in internationaal vergelijkend perspectief
  Door Yvonne Heijnen-Kaales en onderzoekster Dr. I.B. (Isolde) Woittiez.
  Senior wetenschappelijk medewerker van het SCP deelde de eerste resultaten van een onderzoek naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in internationaal vergelijkend perspectief. Dit onderzoek is een vervolg op het rapport ‘Zorg beter begrepen’ van 2014. Tijdens de bijeenkomst nam Isolde de aanwezigen mee in haar eerste bevindingen. Daarnaast werden de uitkomsten bediscussieerd. Bekijk hieronder het verslag van de bijeenkomst:
 • 30 november 2017 – Acute zorgvragen van ouderen: hoe gaan we hiermee om?
  Door Bianca Buurman
  Tijdens deze avondbijeenkomst stonden de volgende vragen centraal: Wat is er nodig voor optimale acute ouderenzorg bij kwetsbare ouderen thuis? Hoe maak je verpleegkundigen ‘warm’ voor deze (nieuwe) functie die komende jaren heel hard nodig zal zijn? Onder begeleiding van Bianca Buurman (hoogleraar Acute Ouderenzorg aan het AMC) zijn de bevindingen vanuit de wetenschap gedeeld en is er in groepjes nagedacht over oplossingen voor de vraagstukken. Bekijk hieronder de beeldverslagen van de bijeenkomst.

Download hier het beeldverslag:

 • 02 november 2017 – Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad
  Door Yvonne Heijnen-Kaales, Fatiha El-Hajjari en Charlotte Albers.
  In het onderzoek ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ wordt onderzocht welke factoren, patronen en mechanismen van invloed zijn op participatie in werken, wonen en sociale relaties van jongvolwassenen met een beperking. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre en op wat voor manier etniciteit daarbij een factor is.  Tijdens deze werkplaats hebben wij  aan de hand van een aantal casussen uit de praktijk proberen de belevingswereld van de cliënt beter te begrijpen. Wat is het verhaal achter de beleving? Welke (normatieve) oordelen liggen aan onze interpretatie ten grondslag? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij participatie?
  Bekijk hieronder het beeldverslag van de bijeenkomst:

 • 19 oktober 2017 – Passende hulp voor jonge mensen met dementie in Amsterdam.
  Door Roeland Hokken en Sanne Schweers.

 

 

 

 

 

Veelgezochte pagina’s