Projecten ‘Beter Samen’ en ‘Samen Rijk’

Sociale netwerkstrategieën
In de projecten ‘Beter Samen’ en ‘Samen Rijk’ kijken we óf en hoe het werken volgens twee sociale netwerkstrategieën ertoe bijdraagt dat mensen met dementie en hun naasten meer steun van hun sociale omgeving gaan ervaren. Doel is achterhalen wat je als persoon zelf, als familie, kennissen en hulpverleners kunt doen. In het project ‘Beter Samen’ werken we samen met mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. In het project ‘Samen Rijk’ gaat het om mensen met dementie die 24-uurs zorg ontvangen.

Waarom deze projecten?
Na de diagnose willen mensen met dementie en hun naasten hun leven graag zo gewoon mogelijk voort kunnen zetten, het liefst met steun van hun sociale omgeving. Helaas ervaart een belangrijk deel van hen een gebrek aan steun van die omgeving. Ze merken dat een deel van hun familie, vrienden of kennissen niet goed weet om te gaan met de veranderingen die de dementie teweegbrengt en dat hulpverleners hen (nog) niet altijd kunnen helpen. 43% van de naasten van iemand met dementie hebben sinds de diagnose minder contact met hun sociale netwerk.

Onze aanpak
Degene met dementie, zijn/haar familie, vrienden, buren en hulpverleners gaan volgens beproefde werkwijzen in gesprek. Hierdoor kan er een kring van mensen rond de persoon met dementie ontstaan die echt begrijpt wat zij/hij doormaakt en die haar/zijn omgeving steunt. 29 netwerkers leren hoe zij in gesprek gaan met een persoon met dementie en de omgeving over het rijker maken van het leven. Deze netwerkers passen het geleerde toe in gesprek met 90 mensen met dementie en hun naasten.

Het samenwerkingsverband
De projecten worden uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ben Sajet Centrum, gemeente Amsterdam, Tao of Care, Stichting het Kandidatennetwerk, Odensehuis Amsterdam Zuid, Cordaan, Amsta en Hogeschool van Amsterdam. Samen met beleidsmakers, onderzoekers en professionals werken we aan programma’s en projecten die de kwaliteit van leven met dementie  verbeteren.

Wat levert het op?
– Praktische handvatten voor netwerkversterking voor families en professionals.
Onder andere een instructiefilm, gemaakt door ervaringsdeskundigen over de impact van netwerkontwikkeling op het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten.
– Meer kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Tegengaan van eenzaamheid en rijker maken van leven.
– Kennis voor professionals en beleidsmakers over werken met netwerken. Professionals zijn ambassadeurs voor het sociale perspectief. Input voor Zorgstandaard Dementie.

Denk mee! 
De kennis en vaardigheden die we opdoen delen we onder andere tijdens werkplaatsen en conferenties. Iedereen is welkom. Klik hier voor de agenda. Hieronder vind je de beeldverslagen van de afgelopen werkplaatsen van ‘Beter Samen’.

Beeldverslag werkplaats ‘startbijeenkomst Beter Samen en Samen Rijk’ 26 oktober 2019
Beeldverslag werkplaats ‘als samenwerken niet vanzelfsprekend is’ 26 november 2019
Beeldverslag werkplaats ‘luisteren hoe werkt het?’ 21 januari 2020

Klik hier voor een interview met ontwikkelraadlid dementie Joop Stam, ‘Alzheimer is een ziekte van verlies van sociale relaties’.

Veelgezochte pagina’s