Project

Sociale relaties & ICT

Technologie is een prachtig hulpmiddel om het welzijn van personen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Met dit doel loopt het onderzoeksproject Sociale Relaties & ICT van de Vrije Universiteit van Amsterdam en Bartimeus in samenwerking met het Ben Sajet Centrum. We richten ons op (door-) ontwikkeling van kennis en producten en op de verspreiding en toepassing daarvan voor ouders en verwanten. Lees meer

Veelgezochte pagina’s