Project

Screener intellectueel en adaptief functioneren (SCIL/SCAF)

Screener intellectueel en adaptief functioneren (SCIL/SCAF)

Duur
Mei 2024 – November 2024

Achtergrond
In Nederland hebben naar schatting zo’n 1,1 miljoen mensen een licht verstandelijke beperking (LVB). Door een LVB vroegtijdig te herkennen, kan betere begeleiding en behandeling worden gegeven. Twee veelgebruikte instrumenten hiervoor zijn de screener voor intelligentie en verstandelijke beperking (SCIL) en de screener voor adaptief functioneren en licht verstandelijke beperking (SCAF). Beide instrumenten brengen aanwijzingen voor de aanwezigheid van licht verstandelijke beperking in kaart.

Doel
We onderzoeken of de combinatie van de twee, of juist één van de twee, vragenlijsten het beste kan worden gebruikt voor het screenen van LVB. Door meer inzicht te krijgen in deze instrumenten kunnen professionals beter geïnformeerde keuzes maken over welke screeningsvragenlijst te gebruiken.

Werkwijze
Bij 80 volwassenen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid worden zowel de SCIL als de SCAF screeningslijst afgenomen. Ook wordt er data verzameld uit de dossiers van deelnemers zoals een IQ score. Zo krijgen we inzicht in resultaten uit eerder afgenomen vragenlijsten. De resultaten van de SCIL en de SCAF worden met elkaar en met eerdere informatie vergeleken.

Samenwerkingspartners
Cordaan

Contactpersoon
Hille Voss via hille.voss@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s