Project

Samen-redzaam? Informele burennetwerken van kwetsbare bewoners

Amsterdam staat, net als andere grote steden, voor de uitdaging om met minder middelen méér ondersteuning te bieden aan kwetsbare bewoners die zelfstandig in de wijk (komen) wonen. Fenneke Wekker deed in samenwerking met het Ben Sajetcentrum onderzoek naar informele burennetwerken van kwetsbare bewoners met uiteenlopende problematiek. Dit pilotproject geeft inzicht in de succes- en faalfactoren van burennetwerken en biedt handvatten voor een eventueel vervolgtraject.

Lees hier het onderzoek

 

 

Veelgezochte pagina’s