Project

Praktijkvoorbeelden omgaan met probleemgedrag

Duur
Mei 2023-oktober 2023

Achtergrond
Probleemgedrag, zoals agressie of onrust, komt vaak voor op afdelingen voor waar mensen met dementie en/of mensen met een verstandelijke beperking wonen. Dit kan grote impact hebben op andere cliënten, maar ook op zorgprofessionals en naasten. Probleemgedrag vraagt veel van zorgprofessionals, maar op sommige locaties lukt het goed om om te gaan met probleemgedrag. Om te achterhalen wat goed werkt in het omgaan met verbale en/of fysieke agressie wordt de huidige manier van werken binnen Amsta in kaart gebracht.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om de succesfactoren van teams die verbale en/of fysieke agressie goed kunnen hanteren expliciet te maken en vervolgens ook in te kunnen zetten op andere afdelingen en instellingen die verbonden zijn aan het Ben Sajet Centrum.

Werkwijze
Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de 90 dagen kenniscyclus. De 90 dagen cyclus is gebaseerd op de 90 days learning cycle van het Institute for Health Improvement (IHI). De 90 dagen cyclus bestaat uit drie fases: probleemverkenning, uitvoering en evaluatie. Naast documenten analyse wordt in samenspraak met o.a. de clustermanager en psycholoog van de deelnemende locaties bepaald hoe het beste antwoord kan worden gekregen op de onderzoeksvragen en wie daarvoor geïnterviewd of geobserveerd worden.

Samenwerkingspartners
Amsta, Ben Sajet Centrum, Amsterdam UMC

Contactpersoon
Petra Boersma (petra.boersma@bensajetcentrum.nl)
Iris Hendriks (iris.hendriks@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s