Project

‘Meer op eigen benen’

‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’
Een onderzoek over de participatiekansen van jongvolwassen met lvb+ in de grote stad

In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dat uit zich in ernstige problemen zoals criminaliteit, schulden, verslaving en moeder-kind problematiek. Met o.a. financiering vanuit ZonMw is in 2017 het onderzoeksproject Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad gestart, met als doel om meer zicht te krijgen in hoe problemen ontstaan. En om hulpverleners handvatten te geven, hoe ze jonge mensen met een lvb+ (18-30) die vastgelopen zijn in hun leven, kunnen ondersteunen. Wat is nodig vanuit de hulpverlening, gemeentes, en werkgevers?

Hoewel ook uitgebreid is gesproken met de hulpverlening staat in het onderzoeksproject het perspectief van jonge mensen zelf centraal. Waar lopen zij tegenaan? De onderzoekers hebben met hen meegelopen, en gezeten en gekeken op verschillende woon- en werklocaties in verschillende grote steden. In totaal zijn meer dan 70 jonge mensen met een lvb+ gesproken en meer dan 80 verschillende hulpverleners.

 

Slotconferentie “Ik wil ook gewoon een normaal leven”
Het Ben Sajet Centrum en Movisie organiseerden 19 april in Podium Mozaiek in Amsterdam een confernetie waar we uitgebreid stil sotnden met de vraag wat er nodig is om mensen met een licht verstandelijke bepekring te laten meedoen in de samenleving. Dit deden we met o.a. Marcel Ham (Sociale Vraagstukken), Ellis Jongerius (LFB), Monique Kremer (UvA), wethouder Rachel Streefland (gemeente Utrecht) wethouder Christine Eskes (Gemeente Rotterdam), Tineke Boersma de Roo (Ondernemingsraad), Marcel Mucek (Cordaan) en Els Hofman (Movisie).

 

 

‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’
Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de superdiverse stad, uitdagingen voor de hulpverlening

Deze publicatie geeft jonge mensen met een lvb+ een gezicht. We nemen een kijkje in hun levens dat zich in de grote stad afspeelt en waar er steeds meer sprake is van superdiversiteit. Naast vier portretten worden vijf lessen voor de hulpverlening uiteen gezet die voortkomen uit het hele project.

Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen.

 

Tussen drie muren
Een onderzoek naar de belemmeringen en mogelijkheden voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking om werk te vinden

Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag waarom het deze jonge mensen vaak niet lukt om (duurzaam) te participeren in betaald werk. Het laat zien tegen welke barrières zij en hun begeleiders aanlopen. En wat er vanuit zorgorganisaties, gemeenten, de rijksoverheid en werkgevers nodig is om deze muren te doorbreken, zodat zij ook kunnen meedoen in de samenleving, een samenleving waarin werk en geld belangrijk zijn voor het dagelijks leven.

Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen

 

Klik hier voor het verslag werkplaats ‘Tussen drie muren’.

 

De eigenwaarde van geld
Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de hulpverleningspraktijk

Dit onderzoek heeft zich gericht op de rol die geld speelt in het dagelijks leven van jongvolwassen met een lvb+. Het kijkt niet zozeer naar de financiële kant van geld, maar de sociologische kant ervan. Het onderzoek laat zien dat ook jonge mensen, met weinig geld en veel schulden, door geld uit te geven laten zien dat je erbij hoort, dat je meedoet. Geld wordt gebruikt om uit te drukken wie we zijn en willen zijn. Geld speelt een belangrijke rol in het behoud van eigenwaarde van jonge mensen met een lvb, omdat hun eigenwaarde voortdurend onder druk staat in onze samenleving. Het rapport biedt handreikingen voor beleid en hulpverlening.

Klik hier om de handreiking voor begeleiders te lezen om het gesprek over geld aan te gaan met hun cliënten.

Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen.

Klik hier voor het verslag van de werkplaats ‘Goed met je geld, goed met je leven.’

 

 

Veelgezochte pagina’s