Project

Leerbedden

Duur
Januari 2023 – juli 2023

Achtergrond
Door vergrijzing en toenemende complexiteit van ouderen, neemt de druk op de ouderenzorg toe, terwijl het aantal zorgverleners niet meegroeit. Binnen verschillende instellingen wordt gezocht naar creatieve oplossingen voor dit probleem. Bij Amsta, een zorginstelling voor ouderen en voor mensen met verstandelijke beperkingen hebben ze het ‘leerbedden-project’ hiervoor opgezet. Het leerbedden-project is een combinatie van de al bekende leerafdelingen en het Leer- en InnovatieNetwerk. Concreet houdt dit in dat mbo en hbo studenten voornamelijk de zorg verlenen aan de cliënten die liggen in bedden die als ‘leerbed’ zijn aangemerkt, en begeleid worden door een beperkt aantal senior verpleegkundigen. Naast het zorg verlenen wordt op de afdeling geleerd en geïnnoveerd door het opzetten en uitvoeren van verbeterprojecten. In die projecten werken verpleegkundigen, studenten, andere professionals en cliënten/naasten samen.

Doel
Het onderzoek wat bij Amsta op de Geriatrische Revalidatie Zorg (de zgn. Herstel afdeling) is opgezet, wordt uitgevoerd door studenten van Hogeschool Inholland. Het doel is te achterhalen welke factoren invloed hebben op het creëren van een veilig leer- en ontwikkelklimaat binnen het leerbeddenproject.

Werkwijze
Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een mix van onderzoeksmethoden: literatuur onderzoek, participerende observaties en semigestructureerde interviews met de diverse stakeholders. Voor de opleiding (Hbo Verpleegkunde) dienen de studenten een onderzoeksrapport op te leveren, voor de afdeling zullen ze tevens een toegankelijkere rapportage opleveren, denk bijvoorbeeld aan een infographic. We hopen de resultaten te kunnen presenteren voor een wat breder publiek in een werkplaats.

Samenwerkingspartners
Amsta, Hogeschool Inholland, ROC van Amsterdam, Ben Sajet Centrum.

Contactpersoon
Petra Boersma (petra.boersma@bensajetcentrum.nl)

 

Veelgezochte pagina’s