Project

Erik Scherder Huis

Duur
Maart 2024 – September 2025

Achtergrond
Het Erik Scherder Huis is een nieuw initiatief dat in juni 2023 in Amsterdam-Zuid van start is gegaan. Het Erik Scherder Huis helpt jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), die na hun revalidatie vastlopen in de maatschappij, op weg naar maximale zelfstandigheid. Deelnemers volgen een intensief ontwikkel-programma om hun individuele doelen te behalen.

Doel
Het doel van dit project is om het nieuwe ontwikkelprogramma van het Erik Scherder Huis te evalueren. We willen weten welke onderdelen van het programma goed werken en hoe we het programma kunnen verbeteren. Vervolgens kunnen we het programma verder door ontwikkelen en de succesvolle onderdelen breder toepassen in de zorg voor mensen met NAH.

Werkwijze
Er wordt op twee manieren data verzameld voor het onderzoek naar het ontwikkelprogramma.

  1. Binnen het Erik Scherder Huis worden er standaard vragenlijsten en neuropsychologische testen afgenomen. Deze data wordt aan het begin en einde van ieder individueel programma verzameld. Zo worden de (dagelijkse) adaptieve vaardigheden en het cognitief functioneren van de deelnemers in kaart gebracht. Deze data wordt in het onderzoek gebruikt om te kijken of deelnemers veranderingen doormaken.
  2. Aan de hand van observaties en interviews wordt aanvullende data verzameld over het ontwikkeling programma. Zo wordt er inzicht verkregen in de werkwijze, praktische aspecten, en ervaringen met het programma.

Samenwerkingspartners
Erik Scherder Huis

Contactpersoon
Myrte van Langen via myrte.vanlangen@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s