Project

Basisvaardigheden van medewerkers in de zorg

Duur
Februari tot November 2024

Achtergrond
In de langdurige zorg kunnen conflicten en misverstanden ontstaan tussen medewerkers. Dit gebeurt bijvoorbeeld als medewerkers moeite hebben met taal, rekenen of omgaan met de computer. Samen heten deze vaardigheden: de basisvaardigheden. Conflicten en misverstanden zorgen er mogelijk voor dat optimale zorg niet kan worden gegeven. Ook kunnen medewerkers zich onprettig, niet gewaardeerd of niet welkom voelen. Ook dat is niet goed voor de kwaliteit van de zorg.

Doel
Dit onderzoek heeft twee doelen:

  1. We weten hoe beperkte basisvaardigheden kunnen zorgen voor conflicten of misverstanden in de ouderenzorg en in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
  2. We hebben oplossingen en adviezen die medewerkers in de zorg helpen om elkaar beter te begrijpen.

Werkwijze
Dit project bestaat uit 2 verschillende delen. In deel 1 gaan we in gesprek met 20 zorgmedewerkers en teamleiders met diverse achtergronden. We krijgen zo inzicht in ervaringen met basisvaardigheden van medewerkers in de zorg. We bespreken bijvoorbeeld conflicten en misverstanden die kwamen doordat medewerkers elkaar verkeerd begrepen. We vragen hierbij naar concrete gebeurtenissen waarin sprake was van (on)begrip, misverstanden of conflicten op de werkvloer. Ook bespreken we de mogelijke gevolgen daarvan voor de kwaliteit van zorg. Deze interviews worden geanalyseerd via thematische analyse.

In deel 2 hebben we groepsgesprekken met drie zorgteams. In deze groepsgesprekken bespreken we problemen die we hebben opgehaald in deel 1. De gesprekken zijn bedoeld om oplossingen te verzamelen voor deze problemen. De oplossingen worden verwerkt in een eindproduct. Dit eindproduct wordt ontwikkeld samen met een grafisch vormgever. Bijvoorbeeld een placemat, een koekblik, een spel of kaart. De teams die meededen aan de groepsgesprekken kiezen één of meer van deze oplossingen en maken samen afspraken over hoe ze gaan werken aan de oplossingen.

Aan het einde van het project komt een bijeenkomst voor zorgteams van organisaties in de langdurige zorg. De 3 teams vertellen dan over hun oplossingen en geven de andere teams tips. Zo leren ze van elkaar om de goede dingen te gaan doen.

Samenwerkingspartners
Taal voor Allemaal, Expertisepunt Basisvaardigheden (Movisie)

Contactpersoon
Hille Voss via hille.voss@bensajetcentrum.nl of Myrte van Langen via myrte.vanlangen@bensajetcentrum.nl

 

Veelgezochte pagina’s