Project

2023 Omgaan met Onbegrepen Gedrag (OOG) methodiek

In samenwerkwerking met Windesheim, Inholland, Cordaan en Carintreggeland heeft Ben Sajet meegewerkt met de handreiking Cultuursensitief Omgaan met Onbegrepen Gedrag (OOG). De methodiek bestaat uit vijf aandachtspunten in het cultuursensitief werken en omgaan met onbegrepen gedrag: (1) de cultuursensitieve basishouding, (2) elkaar ontmoeten, (3) samenspel met mantelzorg, (4) onbegrepen gedrag bespreken en (5) omgaan met crisis. De handreiking vind je hier.

Veelgezochte pagina’s