Skip to: Raad van Ouderen

Ben Sajet Centrum website

Raad van Ouderen

We krijgen input van en leggen nadrukkelijk verbinding met de Raad van Ouderen. Deze landelijke Raad vertegenwoordigt een breed netwerk van ouderen. Hoofddoel is om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm kan krijgen. De Raad agendeert actuele en relevante thema’s, brengt adviezen uit en legtĀ verbinding met de regionale achterbannen.

Kwaliteit van leven is ons doel
Back To Top