Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Wat gaan we in 2019 doen?

-> Participeren in het onderzoeksprogramma Acute Ouderenzorg onder leiding van Bianca Buurman.
-> Organiseren van twee bijeenkomsten over een thema dat wij van belang vinden.
-> Oprichten van een digitaal ouderenpanel voor Amsterdam e.o. (200 ouderen).
-> Verspreiden van informatie via de media, ouderenorganisaties, cliëntenraden en -verenigingen
-> Onderzoeken van en adviseren over een wijkgerichte aanpak.

Dit alles met als belangrijkste resultaat:
– Ouderenzorg positiever op de kaart zetten
– Betere zorg voor ouderen in Amsterdam en omgeving
– Meer zelfbewuste en zelfredzame ouderen
– Betere kwaliteit van leven in de thuissituatie

Veelgezochte pagina’s