Actueel

Ouderen spreken zich uit

‘Ouderen en jongeren moeten meer naar elkaar omzien’, zegt Marilyn Haimé van de Raad van Ouderen. Steeds vaker horen we dat leven in een ouder wordende samenleving niet meer een verantwoordelijkheid is van organisaties die zich bezig houden met zorg. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de vraag hoe we zo gezond mogelijk ouder kunnen worden. De Raad van Ouderen adviseert de minister van VWS over zaken die hiermee te maken hebben. Uiteraard is het hiervoor van belang dat ouderen zelf meepraten en dat zij ook gehoord worden. In de podcast serie Ouderen spreken zich uit praat Els Hofman van Movisie met leden van de Raad van Ouderen en kennishouders.

Door Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Samenleven in een ouder wordende samenleving
De sprekers vertellen over wat volgens hen belangrijk is om actief en gezond ouder te worden. Maar ook over levensvragen die ouderen bezig houden en hoe ze daarmee omgaan. Een ander thema is Samenleven in een ouder wordende samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de samenleving mee blijft doen? We leven echter niet alleen in een ouder wordende samenleving maar ook in een meer diverse samenleving. Divers in de zin van bijvoorbeeld leeftijd, van leefstijl, gender, migratiegeschiedenis en van etniciteit. Aan het woord in deze aflevering zijn Marilyn Haimé, Ria van Loon en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa.

Diversiteit
Er achter zien te komen wat voor iemand belangrijk is om gezond ouder te worden, zonder te letten op huidskleur of taalvaardigheid. Gewoon een contact van mens tot mens. Daarover gaat het als we diversiteit in de breedste zin van het woord meer vanzelfsprekend willen maken. Dat vraagt om ruimte om elkaars wereld beter te leren kennen. Aannames zijn er over en weer over mensen met een andere culturele achtergrond. Die zijn er ook over hoe Nederlanders zouden zijn. We zien nu veel activiteiten op het gebied van cultuursensitieve zorg. Het besef dat er niet alleen kennis vanuit organisaties te delen is maar voor hen ook nog veel te leren, kan nog wel versterkt worden. Dit vergroot gelijkwaardigheid in samenwerken.

Blijf ook actief in het hoofd
Om actief deel te blijven nemen in de samenleving, is het van belang dat je ook in je hoofd actief blijft, zegt Anja Laeven, voorzitter van de Raad van Ouderen. Waar kan je nog aan bijdragen? Zijn er nieuwe dingen te leren? Je hoeft daarbij niet altijd aan betaald werk te denken. Het kunnen ook bezigheden zijn die in je dagelijkse leven passen. Ouderen hebben veel te geven, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk. Ontmoetingen zijn belangrijk, ook met jongeren. Vooral in de eigen wijk waar je elkaar kent. En dan moet een ontmoeting meer zijn dan alleen een kopje koffie. Voor moeilijk te bereiken ouderen is extra aandacht nodig, want je wilt niemand achterlaten. Ook dan is het belangrijk dat ouderen zelf bepalen waar ze het over willen hebben. Over deze onderwerpen zijn David van Bodegom, Anja Laeven en Anjo Geluk aan het woord.

Ontmoeting is ook voor jongeren van belang
Ben ik niet tot last voor mijn kinderen? Heb ik mijn leven goed geleefd? Moet ik nog geopereerd worden? Levensvragen, soms dilemma’s die ouderen bezig houden. Hoe gaan zij hiermee om. Zorgen veel besproken berichten over onbetaalbaarheid van de zorg en een tekort aan zorgpersoneel voor een gevoel van overbodig zijn bij ouderen? Brengt technologie vervreemding van deze samenleving bij hen? Ook in deze podcast wordt het belang van contacten besproken. En dan meer contacten dan alleen kinderen en kleinkinderen. Contacten met jongeren, die weer andere levensvragen hebben, kunnen helpen bij het uitzoeken van wat nog wel kan. Anne Stael, Tineke van Iersel en Noud Engelen hebben deze thema’s besproken in deze podcast.

De podcast serie is te beluisteren via Spotify.

Veelgezochte pagina’s