Actueel

Oog voor cultuursensitiviteit bij het omgaan met onbegrepen gedrag

Niet alleen bij mensen met een migratieachtergrond kunnen cultuurverschillen een rol spelen. Zeker als het gaat om mensen die niet zelf meer goed hun wensen kunnen uiten, is het belangrijk om hier oog voor te hebben. Als je echter te maken krijgt met mensen die niet in Nederland geboren zijn, maar hier wel ouder aan het worden zijn, komt hier vaak een leefwereld uit een jeugd die helemaal onbekend voor je is, bij kijken. Dan kan onbegrepen gedrag vragen om meer tijd, meer samenspraak met familie en met collega’s om te komen tot meer begrip.

Onder leiding van dagvoorzitter Bouchra Dibi, werd op 19 september jl. in Almere de handreiking Cultuursensitief Omgaan met Onbegrepen Gedrag (OOG) bij mensen met dementie thuis gepresenteerd. Het Ben Sajet centrum is partner in dit project geweest waarin Windesheim, Inholland, Cordaan en Carintreggeland samenwerkten. Tijdens dat symposium nam  Jeanny Vreeswijk – Manusiwa (programmaleider Diversiteit & dementie) deel aan een panel getiteld “Hoe kunnen we de ondersteuning van mensen met dementie en een migratieachtergrond cultuursensitiever organiseren?”. Petra Boersma (programmaleider Leren, verbeteren en implementeren bij het BSC) gaf samen met Leontien Groen-van de Ven (Hogeschool Windesheim) een workshop over het implementeren van de OOG-methodiek met de 80-dagen methodiek.

De methodiek bestaat uit vijf aandachtspunten in het cultuursensitief werken en omgaan met onbegrepen gedrag: (1) de cultuursensitieve basishouding, (2) elkaar ontmoeten, (3) samenspel met mantelzorg, (4) onbegrepen gedrag bespreken en (5) omgaan met crisis.

Door Jeanny Vreeswijk – Manusiwa

Veelgezochte pagina’s