Wim Schuijlenburg

Wim Schuijlenburg

Zeggenschap van de oudere is een leidend principe. Dit houdt in het zoveel mogelijk honoreren van de wens van de oudere inzake het eigen welbevinden. Streven naar dwarsverbanden in de zorg en welzijn om de schotten te verminderen. Professionals trachten te bepalen wat ouderen willen en zij denken te weten wat het voordeel is van bepaalde behandelingen. Er moet nog veel meer naar de behoeften van ouderen worden gekeken, en dat zou het sleutelwoord moeten zijn in de toekomst. Kortom, er moet nog veel gebeuren en daar wil ik mij voor inzetten.

Ook betrokken bij:

– Adviesraad  consortium Palliatieve zorg VU
– Diversiteit in de palliatieve zorg VU
– KSO koepel van samenwerkende ouderenbonden
– Zorgboerderij Landzijde
– Ab Laane, stichting voor intramurale zorg
– Ouderendelegatie West-Friesland

Veelgezochte pagina’s