Gonny de Vries

Gonny de Vries

Mijn streven is dat alle ouderen die een vraag naar zorg of ondersteuning hebben ‘gezien en gehoord’ worden, zodat de zorg naadloos aansluit op de individuele behoeften. Ik ben bereid mij daarvoor in te zetten. Dat begint bij oprecht luisteren naar degene die voor je staat. Dat doe ik bijna dagelijks als vrijwilliger bij ouderen in de wijk en in het verpleeghuis. Ik zit ook in de Raad van Ouderen (voor VWS) omdat ouderenbeleid tot stand dient te komen niet óver maar mét ouderen!

Ook betrokken bij:

– Nationale Raad van Ouderen VWS
– Nationaal Programma Palliatieve Zorg
– Cliëntenraad MEE & de Wering
– Lid stichting Ouderenraad gemeente Hoorn
– Voorzitter werkgroep Welzijn, Volksgezondheid, Minimabeleid
– Stichting Ouderenraad Hoorn
– Buurtambassadeur gemeente Hoorn
– Klankbordgroep Zorgkoepel West-Friesland
– Koepel samenwerkende ouderenbonden West Friesland

Veelgezochte pagina’s