Werkplaatsverslag – Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad

02 november 2017
Door Yvonne Heijnen-Kaales, Fatiha El-Hajjari en Charlotte Albers.
In het onderzoek ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ wordt onderzocht welke factoren, patronen en mechanismen van invloed zijn op participatie in werken, wonen en sociale relaties van jongvolwassenen met een beperking. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre en op wat voor manier etniciteit daarbij een factor is.  Tijdens deze werkplaats hebben wij  aan de hand van een aantal casussen uit de praktijk proberen de belevingswereld van de cliënt beter te begrijpen. Wat is het verhaal achter de beleving? Welke (normatieve) oordelen liggen aan onze interpretatie ten grondslag? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij participatie?
Bekijk hieronder het beeldverslag van de bijeenkomst:

Veelgezochte pagina’s