‘Meer op Eigen Benen’ in Amsterdam en Den Haag

In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dat uit zich vaak in ernstige problemen zoals dakloosheid, criminaliteit, schulden, verslaving, complexe zwangerschappen en moeder-kind problematiek. Om vanuit de hulpverlening deze groep mensen beter te kunnen begeleiden, moet er zicht komen op de externe factoren, patronen en mechanismen waardoor deze problemen kunnen ontstaan.

Een omvangrijke vraag die velen bezighoudt maar een  antwoord is er tot op heden niet. Een passend antwoord proberen de partners van het Ben Sajet Centrum in het programma ‘Meer op Eigen Benen’ wél te vinden. Het programma start in Amsterdam en Den Haag, omdat ernstige problematiek bij deze doelgroep met name voorkomt in grote etnisch diverse steden.

Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam:
‘Ik leid het onderzoeksgedeelte in goede banen. Dat doe ik vanuit de UvA, als bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap.Twee getalenteerde promovendi en twee junior onderzoekers volgen ruim twee jaar – door middel van etnografisch onderzoek – jongvolwassenen met een licht verstandelijk beperking. Dat is onderzoek dat maar weinig wordt gedaan en het is spannend hoe dat verloopt. Daarnaast vind ik het belangrijk om de verbinding te leggen tussen het wetenschappelijk onderzoek en de wereld van professionals, zorgorganisaties en beleid. De bedoeling is natuurlijk dat het onderzoek inzichten geeft waar veel mensen mee verder kunnen.’

Veelgezochte pagina’s