Krijn van Beek

Bestuurslid en coördinator Ben Sajet Centrum

Ik zie als mijn voornaamste taak te zorgen dat op alle plekken waar we zorgpraktijk, onderwijs, onderzoek en ervaringsdeskundigheid bij elkaar brengen er ook daadwerkelijk zorgvernieuwing ontstaat. Er ligt een enorme uitdaging (groeiende zorgvraag, meer diversiteit in zorgvragen) en er zijn allemaal nieuwe mogelijkheden (nieuwe technologie, nieuwe kennis) maar breng dat maar eens zo bij elkaar dat het ook daadwerkelijk tot iets leidt dat beter is voor de mensen die zorg nodig hebben.

Ik was hiervoor directeur o.a. van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en directeur strategie bij het ministerie van VenJ (voorbeelden van plekken waar onderzoek aan maatschappelijke vragen en beleid aan elkaar wordt gebakken met de bedoeling iets goeds in gang te zetten). Ik ben betrokken bij het Ben Sajet Centrum vanaf de formele start in voorjaar 2015. Dit voor één dag per week en de rest van de tijd gaat met heel veel plezier op aan de uitbouw van mijn bureau de Policy Design Studio.

Wil je contact? Mail mij dan op krijn@bensajetcentrum.nl.

Veelgezochte pagina’s