Actueel

Hoe Amstelring onderzoek en praktijk verbindt

Amstelring is al jaren partner van het Ben Sajet Centrum. Bestuurder Inge Borghuis vervult ook al enkele jaren de rol van voorzitter van onze kenniswerkplaats. We vroegen haar naar de redenen voor Amstelring om bij het Ben Sajet centrum aangesloten te zijn. 

Verbinding tussen wetenschap en de praktijk 

“Veel van wat mensen dagelijks gebruiken hebben we te danken aan de wetenschap. Dat geldt ook voor het werk in de zorg. Want via wetenschap kunnen we onderzoeken of iets klopt of komen innovaties tot stand. We kunnen mogelijke oplossingen voor onze vragen en problemen toetsen. Klopt het wat we denken? De resultaten uit onderzoek gebruiken we om het werk, de zorg, de behandeling en het leven in een woonzorgcentrum makkelijker en prettiger te maken. Indirect hebben zowel cliënten als medewerker veel profijt van onderzoek”.  

De verbeterideeën liggen bij onszelf 

Amstelring doet aan veel onderzoeken mee. Vaak zijn dat onderzoeken met een medische invalshoek. Dat zijn vaak zeer waardevolle onderzoeken, maar juist ook het belang de verpleging en de verzorging en informele zorg is heel belangrijk. “Hoe mooi zou het zijn als medewerkers in de zorg zelf met onderzoeksideeën komen? Dat willen we graag faciliteren. We nodigen medewerkers uit om met hun ideeën te komen, zodat die onderzocht kunnen worden. Eigenlijk gaan we dus meer ‘vraaggericht onderzoek’ doen. Initiatieven zoals ‘Praktijk in de wetenschap’ en ‘Fieldlabs’ zijn daar de succesvolle voorlopers van”, aldus Inge Borghuis. 

 

 

Veelgezochte pagina’s