Agenda

Werkplaats ‘Sociale Benadering Dementie: Social Trial in Amsterdam Zuid’

Datum

Tijd

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen


  • Datum: donderdag 5 juli
  • Tijdstip: 17.00-19.30
  • Locatie: Zwanenburgwal 206 – 1 hoog, 1011 JH Amsterdam
  • Doelgroep: ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, professionals, managers, beleidsmedewerkers in zorg

AANLEIDING
Afgelopen najaar is in opdracht van stadsdeel Zuid door de Tao of Care een verkennend onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van mensen met dementie en hun naasten die in het stadsdeel wonen. Dit verkennende onderzoek legt de basis voor de ontwikkeling van een zogenoemde Social Trial in Amsterdam Zuid. In deze Social Trial wordt door de samenwerkende gemeente, zorgverzekeraar en het zorgkantoor experimenteerruimte gecreëerd die tot doel heeft de ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

OVER DEZE WERKPLAATS
Tijdens deze Ben Sajetwerkplaats vertellen onderzoekers over de resultaten van de verkenning in Amsterdam Zuid. Daarna gaan we in de aanwezigheid van medewerkers van de Tao of Care en het stadsdeel in gesprek over plannen die worden ontwikkeld voor deze Social Trial. Welke vormen van ondersteuning moeten we ontwikkelen om beter aan de ondersteuningsvraag van mensen met dementie en hun naasten te kunnen beantwoorden?

Alle betrokken partijen zien ernaar uit u op 5 juli te mogen ontvangen!

Wilt u het rapport over de verkenning in Amsterdam Zuid inzien? U kunt dit rapport opvragen door een e-mail te sturen naar: laura.vermeulen@tao-of-care.nl.

OPBOUW WERKPLAATS
De werkplaats begint om 17.00 met soep voor alle aanwezigen. Om 17.15 beginnen we met een korte presentatie. Daarna gaan we gezamenlijk in gesprek. De avond wordt uiterlijk om 19.30 afgerond.

AANMELDEN
Deelname is gratis.

Veelgezochte pagina’s