Agenda

Werkplaats – Serie Leefplezier – Bijeenkomst III ‘Samen iets ondernemen’

Datum

Tijd

Deze bijeenkomst is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen – Serie Leefplezier.

  • Datum: 2 november
  • Tijdstip: 13.30 – 16.00
  • Locatie: Dr. Sarphatihuis, Roetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam
  • Doelgroep: professionals, naasten, en alle andere geïnteresseerden


OVER DEZE SERIE

‘Ik heb mijn moeder niet zien verdwijnen maar tevoorschijn zien komen,’ zegt Adelheid Roosen over de periode waarin haar moeder de ziekte van Alzheimer kreeg. Bij dementie denken we vaak aan grimmige woorden en een grimmig bestaan. Verlies, achteruitgang en een dagelijks leven dat zwaar wordt. Maar als je zelf dementie hebt, of als je voor iemand met dementie zorgt, dan kan er daarnaast veel meer zijn. Plezier, waardering, verbondenheid. Elkaar op een andere manier leren kennen.

Hoe doe je dat? In contact komen met de persoon met dementie? Leuke en aandachtige momenten creëren? Wat is hiervoor nodig als je zorgt voor een persoon met dementie? Kun je het oefenen? Gewoon in het dagelijks leven?

In deze drie bijeenkomsten gaan we stapsgewijs aan de slag met hoe je dat doet. In de gewone gang van zaken en werk aandachtige momenten creëren, samen met de mensen waar je voor werkt of met je naaste die je bezoekt.

Het werk van Adelheid Roosen loopt als een rode draad door de drie bijeenkomsten. Adelheid werd door Anne-Mei The ‘Alzheimer Fluisteraar’ genoemd. We kijken naar hoe Adelheids’ werk zich verhoudt tot de persoonsgerichte zorg, de presentiebenadering van Andries Baart, en de Sociale Benadering Dementie ontwikkeld door Anne-Mei The.

De bijeenkomsten vinden plaats in verpleeghuizen in Amsterdam. Dat is omdat hier het leven en werk plaatsvindt van mensen die als geen ander intensief door dementieprocessen geraakt worden. Professionals die het werk van Adelheid van dichtbij meemaakten ontvangen ons.

De bijeenkomsten heten ‘werkplaatsen’. Dat is omdat we met een diverse groep deelnemers aan de slag gaan. De ander begrijpen betekent nadenken over hoe we dat doen in de dementiezorg, en dat we oefenen met in gesprek gaan. We gaan in kleine groepjes op bezoek bij de mensen met dementie die in de verpleeghuizen wonen.

Deze serie werkplaatsen is bedoeld voor en bestaat uit gesprekken tussen iedereen die optrekt met mensen met dementie en hierin wil leren; zorgprofessionals, naasten van mensen met dementie, en onderzoekers. Professionals krijgen na afloop een certificaat van deelname. Amsta vergoedt uren voor hun medewerkers die deelnemen.

OVER DEZE WERKPLAATS
Soms ben je een keer met meer mensen dan gebruikelijk in een huis. Er is een stagiair of er komt familie op bezoek. Welke kansen biedt dit? En welke kansen biedt zorgtechnologie, zoals de qwiek-up, een tovertafel of een babbelbox? Hoe kun je voor en met een grotere groep bewoners iets extra’s doen?

ANDERE BIJEENKOMSTEN IN DEZE SERIE


OPBOUW WERKPLAATS

Net als onze andere Ben Sajet Werkplaatsen start deze bijeenkomst met een korte presentatie met de laatste kennis uit wetenschappelijk onderzoek en de laatste inzichten uit de praktijk. Daarna gaan we gezamenlijk aan de slag met het centrale vraagstuk voor deze avond.

AANMELDEN
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar l.h.vermeulen@uva.nl

Veelgezochte pagina’s