Agenda

Werkplaats: Leren van (in)formele initiatieven voor ondersteuning van ouderen

Datum

Tijd

Deze werkplaats is onderdeel van de serie Ben Sajet Werkplaatsen.


  • Datum: donderdag 14 maart 2019
  • Tijdstip: 17.00-19.30 (met soep en broodjes)
  • Locatie: Zwanenburgwal 206 (1ste verdieping)
  • Kosten: geen
  • Gespreksleiders: Anna Riemersma, Laura Vermeulen, Sabina Mak, Thirza Snoek (Mantelaar), Eliza Perez (Burennetwerk)
  • Doelgroep: ervaringsdeskundigen en vrijwilligers, hulpverleners, beleidsmakers, managers, studenten, opleiders, en onderzoekers.

AANLEIDING

Naast zorg thuis, blijkt uit onderzoek dat ouderen vooral behoefte hebben aan een praatje of hulp bij dagelijkse dingen zoals boodschappen doen of koken. Sinds de beleidsveranderingen van 2005 en 2013 hebben hulpverleners echter minder ruimte om deze individuele begeleiding te verlenen.

Verschillende initiatieven springen in dit gat: zij maken het mogelijk dat studenten, buren en vrijwilligers ouderen ondersteunen. Het gaat om initiatieven zoals de Mantelaar, Kammeraat, Metgezelschap en Senioren Student. Ook Burennetwerk en het werk van verschillende vrijwilligersdiensten spelen een belangrijke rol.

Ouderen zowel als de studenten, buren en vrijwilligers die verbonden zijn aan deze initiatieven zijn er enthousiast over. Wat maakt dat deze vormen van informele of semi-formele begeleiding goed werken? Wat zijn de voorwaarden bij de inzet van anders dan reguliere thuiszorg in de ondersteuning van mensen met een hulpvraag? Kiezen studenten, door deze positieve werkervaring, ook vaker voor een carrière in de ouderenzorg? Wijzen deze initiatieven ons op de toekomst van een nieuwe generatie ouderenzorg?

Donderdag 14 maart gaan het Ben Sajet Centrum en Cordaan, vanuit het programma informele zorg, over deze vragen in gesprek met initiatiefnemers van verschillende van deze initiatieven, waaronder die van Mantelaar en Burennetwerk.

DOELSTELLING

Het opstellen van een agenda voor beleid, praktijk en onderzoek: wat weten we (nog niet) over de succesfactoren en de aandachtspunten die nodig zijn om dit soort vormen van informele of semi-formele individuele begeleiding aan ouderen verlenen?

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze werkplaats, en uw eigen ervaringen en vragen mee te nemen!

AANMELDEN

Geef u op via info@bensajetcentrum.nl, en schrijf daarbij kort over uw motivatie om deel te nemen aan de werkplaats.

 

Veelgezochte pagina’s