Agenda

Werkplaats – Als samenwerken niet vanzelfsprekend is: elkaar vinden in een leven met ondersteuning en zorg

Datum

Tijd

Meld je hier aan

  • Datum: dinsdag 26 november
  • Tijdstip: 17.00-19.30
  • Locatie: P.C. Hooftzaal, zalencentrum De Roos, Pieter Cornelisz Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam
  • Voor wie? Zorgverleners, naasten, ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, managers, onderzoekers, leden uit lerend netwerk en ontwikkelraden van twee RAK-projecten en Leernetwerk Beter Samen

OVER DEZE WERKPLAATS

Familie, andere naasten en hulpverleners spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die zorg ontvangen. Om deze steunende rol te spelen werken naasten en zorg samen. Maar wat gebeurt er als de samenwerking tussen naasten en zorg niet vanzelfsprekend is? Als er binnen families, of tussen families en de zorg verschillen van inzicht bestaan?

Tijdens deze werkplaats gaan we in gesprek over hoe je dat samenwerken doet, ook op het moment dat die samenwerking lastig is. Hoe zien systeemdynamieken eruit? Hoe nodig je de familie als zorg uit? Hoe werk je – ook als het moeilijk is – aan een goede samenwerking zodat alle aandacht uit kan gaan naar de persoon om wie het draait?

OPBOUW WERKPLAATS

De bijeenkomst start met een presentaties van drie experts op het gebied van samenwerking tussen zorg, naasten en een breder sociaal netwerk. Daarna gaan deelnemers in groepen uiteen om ieder met één van deze experts te werken aan een casus.

Marjolein Wouters vertelt hoe je de samenwerking tussen naasten, zorgprofessionals en de persoon die zorg ontvangt beter kunt begrijpen aan de hand van de Driehoekskunde. Marjolein heeft jarenlange ervaring in de praktijk van de zorg en werkt nu onder meer als specialist in Driehoekskunde.

Riet Portengen ontwikkelde het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën. Zij laat zien hoe deze strategie bij kan dragen aan het vergroten van de verbinding tussen de mensen die om iemand met een zorgvraag heen staan.

Leny van Dalen is psychiater en gezinstherapeut. Zij neemt deelnemers mee in het principe dat het belangrijk is om de stemmen te horen en te erkennen van iedereen die om iemand met een hulpvraag heen staan. Hoe doe je dit? Leny biedt deelnemers hier werkzame handvatten voor.

Na de casusbespreking gaan we in gesprek: Wat kunnen we leren van de verschillende tussen deze strategieën? Wanneer zet je welke benadering in, waarom, en wat levert het op?

De werkplaats begint om 17.00 met soep voor alle aanwezigen. Om 17.15 beginnen we met de presentatie.

AANMELDEN

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

OVER DEZE REEKS BIJEENKOMSTEN

Deze werkplaats maakt onderdeel uit van een reeks bijeenkomsten die gaat over het samenspel tussen naasten en hulpverleners in de langdurige zorg. Hoe kunnen betere sociale relaties bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven van mensen met een langdurige zorgvraag of kwetsbaarheid.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door SIGRA en het Ben Sajet Centrum. Tijdens de bijeenkomsten spreken experts uit de projecten ‘Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt’, ‘Warme overdracht, zachte landing’ (Regionale Aanpak Kwaliteitskader) en ‘Beter Samen: strategieën voor meer sociale steun aan mensen met dementie en hun naasten’ (ZonMw en FNO).

Veelgezochte pagina’s