Agenda

Werkconferentie ‘Dementie in het Amsterdam van 2040’

Datum

Tijd

 • Wanneer: maandag 24 juni 2019
 • Tijd: 12.00-17.00 (inclusief lunch en hapje en drankje na afloop)
 • Locatie: ROC van Amsterdam, MBO College West, Laan van Spartaan 2, 1061 MA Amsterdam.

 

Meld je hier aan:

OVER DEZE CONFERENTIE

In 2040 is de piek in de vergrijzing bereikt. Als (aankomende) professionals in Amsterdam bereiden we ons hierop voor. Hoe willen we dat de begeleiding van mensen met dementie er dan uit ziet? Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat groepen die op dit moment weinig steun van hun omgeving ervaren dan ook een goede kwaliteit van leven hebben? Hoe trekken praktijk, opleiding en onderzoek samen op in deze zoektocht?

Dit is het centrale thema van de werkconferentie ‘Dementie in het Amsterdam van 2040’, georganiseerd door het Ben Sajet Centrum en partners.

Deskundigen uit verschillende sectoren laten licht schijnen over dit complexe vraagstuk. Professor Anne- Mei The spreekt over de door haar ontwikkelde Sociale Benadering Dementie. Lector Rick Kwekkeboom vertelt over de rol die voor sociale professional in de dementieondersteuning is weggelegd. Experts van verschillende organisaties delen in workshops en gespreksrondes hun kennis, kunde en vooral de vragen die zij hebben met u.

Graag gaan zij met u – Amsterdamse studenten, ervaringsdeskundigen, naasten, professionals in de zorg en ondersteuning, beleidsmakers en onderzoekers – in gesprek over dit prangende vraagstuk. Samen gaan we op zoek naar oplossingen.

VOOR WIE?

Voor iedereen die professioneel, ervaringsdeskundig of als student bij dit onderwerp betrokken is!

PROGRAMMA

12.00- 12.30     Ontvangst met lunch

12.30- 12.55      De Sociale Benadering Dementie als uitgangspunt bij de dementiesteun van 2040
Prof. dr. mr. Anne-Mei The (Universiteit van Amsterdam en Tao of Care)

Anne-Mei The schetst haar ideaalbeeld van de dementieondersteuning van de toekomst. Ze doet dit door in te gaan op de eerste bevindingen van de Social Trials. Dit zijn experimenteerruimten waarin zij en haar team de Sociale Benadering Dementie in verschillende steden in het land in de praktijk brengt. Anne-Mei gaat in op de vraag: Hoe wordt de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten significant beter als we de nadruk niet leggen op dementie als aandoening, maar op het verbeteren van de leefwereld van de persoon met dementie en zijn/haar omgeving?

12.55- 13.20       De rol van sociale professionals in de dementiondersteuning van de toekomst
Dr. ir. Rick Kwekkeboom (Lector Langdurige Zorg en Ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam)

Dementiesteun bieden is van oudsher de taak van medisch geschoolde professionals. Toch zijn veel van de ondersteuningsbehoeften van mensen met dementie en hun naasten van sociale aard. Rick Kwekkeboom gaat in op de kernrol die zij ziet voor sociale professionals in de dementiesteun van de toekomst.

13.30 Gespreksronde 1

 1. Wegwijs in het zorglandschap: hoe maak je steunbronnen in de stad beter vindbaar?

Dideric Immink (gemeente Amsterdam) en Joop Stam (naaste van zijn vrouw die dementie heeft en voormalig huisarts).

Amsterdam kenmerkt zich door een zeer divers aanbod van ondersteuning en zorg. Hoe vinden verschillende groepen Amsterdammers in deze veelheid van aanbod de ondersteuning die zij nodig hebben? Wat is er nodig om steun beter vindbaar te maken?

 1. Werken met netwerken: hoe breng je het informele netwerk in kaart?

Merel van Schravendijk (onderzoeker en docent, Hogeschool van Amsterdam) & Laura Vermeulen (onderzoeker, Universiteit van Amsterdam)

Dementiesteun richt zich op de persoon met dementie en zijn of haar naaste mantelzorger. Maar vaak spelen ook buren en middenstanders een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen met dementie. Hoe kom je erachter wie er allemaal betrokken is? En hoe werk je met deze diverse betrokkenen samen?

 1. Dementiezorg: dé studierichting van de toekomst

(Anne Lisa Mudde, onderzoeker beroepskeuze in het MBO, Vrije Universiteit Amsterdam)

In de zorg is er grote vraag naar bekwame professionals met hart voor werken met mensen met dementie. Toch kiezen weinig studenten voor het werken met ouderen met dementie. Hoe kan dit? En wat is er nodig om dit te veranderen? In dit gesprek verkennen we manieren om dementiesteun dé studierichting van de toekomst te maken.

 1. Wederkerigheid bij dementie: over contact maken

Leny van Dalen (Psychiater en systeemtherapeut, Leider Expertise Netwerk Dementie Cordaan) en Ilja Brugman (student antropologie, Universiteit van Amsterdam)

Taal is een belangrijk middel om met elkaar contact te hebben. Bij dementie denken we vaak aan verlies van de vaardigheid om te praten. Maar verlies je daarmee ook de mogelijkheid om contact te maken? Niets is minder waar. Het gaat wel steeds meer om de ontmoeting zelf en niet zozeer om het uitwisselen van woorden. En er zijn andere manieren om contact te maken; zoals muziek, aanraken of in stilte bij elkaar zijn. In deze werkgroep gaan we in gesprek over wat het betekent om contact te maken met mensen die al een lange weg op hun dementiepad hebben afgelegd. Wat is er nodig om de wederkerigheid te blijven zien? Hoe ondersteun je mensen uit het netwerk van de persoon met dementie bij het ervaren van die wederkerigheid?

 1. Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie met een andere culturele achtergrond

Robbert Gobbens (Lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, Hogeschool InHolland)

Lector Robbert Gobbens  gaat met de deelnemers in gesprek over de zorg voor mensen met dementie met een migratieachtergrond. Hoe ziet onbegrepen gedrag er bij deze groep uit? Waar liggen de uitdagingen en de kansen?

 1. Woonopgaven van de grote stad: is kleinschalig wonen het concept van de toekomst?

Karin Bosch (Programmamanager Innovatie en Ontwikkeling, Amsta) en José Kok (Dementie Coach, Amsta)

Kleinschalig wonen is lange tijd als hét woonconcept voor mensen met dementie gezien. Doordat mensen met dementie in steeds latere fasen naar een verpleeghuis verhuizen wordt wonen in een kleine groep minder vanzelfsprekend. Wat zijn, met de beperkingen van de ruimte die horen bij de grote stad, de woonvormen van de toekomst?

Pauze

14.45 Gespreksronde 2

 1. De groep die geen formele hulp ontvangt

(gespreksleiders volgen nog)

Er is een groeiende groep Amsterdammers die niet in beeld is bij hulpverleners. Deze mensen hebben vaak een ondersteuningsvraag, maar zij houden hulp af. Hoe kan dit? Wat kunnen welzijnsprofessionals doen voor deze groep? Hoe bereik je hen en hoe bouw je een relatie met hen op?

 1. (Dementie) vriendelijke samenleving: de boodschappenroute dementie

Henri Snel (architect/onderzoeker, Alzheimer-Architecture) en Nico Brandjes (ervaringsdeskundige, Odensehuis Amsterdam-Zuid)

We gaan in gesprek over initiatieven die de stad toegankelijker maken voor mensen met dementie. Wat is een ‘(dementie)vriendelijke’ omgeving? En hoe kunnen mensen met dementie zelf een rol spelen in het creëren daarvan? Onze casus is de Boodschappenroute Dementie, ontwikkeld door het Odensehuis Amsterdam Zuid.

Meer steun van je omgeving: in gesprek over dementie met vrienden en kennissen
          Margriet de Zwart (mantelzorger van de mantelzorgers) en Silke Hoppe (onderzoeker, Universiteit van Amsterdam)

Na de diagnose willen mensen met dementie en hun naasten hun leven graag zo gewoon mogelijk voortzetten. Het liefst met steun van hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd kan. Vrienden en kennissen willen vaak helpen, maar weten niet altijd hoe. Hoe ga je het gesprek aan over dementie met een groep vrienden en kennissen? Wat kun je als professional doen om mensen met dementie en hun naasten te ondersteunen bij het voeren van dit gesprek?

Zorg voor mensen met dementie in migrantenfamilies
           Astrid Parys (onderzoeker, Tao of Care) en Kristine Krause (onderzoeker en docent, Universiteit van Amsterdam)

Mensen met dementie en hun naasten met een niet-westerse migratieachtergrond ontvangen weinig formele ondersteuning van thuiszorgorganisaties. Er wordt vaak gedacht dat zij de zorg voor mensen met dementie graag binnen hun familie regelen. We weten tegelijkertijd dat mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond vaak overbelast zijn. Wat voor ondersteuningsbehoeften, gewoonten, en wensen hebben mensen met een migratieachtergrond die te maken krijgen met dementie? Hoe beïnvloed dementie hun dagelijks leven? Wat kunnen we van hen leren? Wat gaat er goed? En waar liggen de spanningen?

Voorbij crisisopnames: van thuis naar verpleeghuis
           Roeland Hokken (strategisch beleidsadviseur, Cordaan)

De laatste jaren verhuizen steeds meer mensen met dementie vanuit een crisis in de thuissituatie naar het verpleeghuis. Hoe kan dit? En hoe kan het anders?

Leefplezier in het verpleeghuis
           Karin Bosch (Programmamanager Innovatie en Ontwikkeling, Amsta) en José Kok (Dementie Coach, Amsta)

‘Ik heb mijn moeder niet zien verdwijnen maar tevoorschijn zien komen,’ zegt Adelheid Roosen over de periode waarin haar moeder de ziekte van Alzheimer kreeg. Bij dementie denken we aan verlies, achteruitgang en een dagelijks leven dat zwaar wordt. Maar er is veel meer. Ga het gesprek aan met zorgprofessionals die nauw samenwerkten met theatermaakster Adelheid Roosen wiens moeder dementie kreeg. Daarin staat de vraag centraal wat er nodig is om meer ruimte te maken voor leefplezier in het verpleeghuis.

16.00-16.30   Resultaten bespreken en vooruit blikken!

16.30-17.00   Hapje en drankje

 

 

Veelgezochte pagina’s