Agenda

Voorjaarsconferentie Kenniscentrum Ongelijkheid

Datum
09 Mei 2023

Tijd
09:00 13:00

Tijd: 09.00 – 13.00 uur
Deelname: klik hier
Organisatie: Kenniscentrum Ongelijkheid
De locatie en nadere programmering wordt op een later moment bekend gemaakt.

De voorjaarsconferentie wordt georganiseerd voor alle betrokkenen bij projecten en programma’s van het Kenniscentrum Ongelijkheid, met als doel het delen en verbinden van kennis over de cumulatie van ongelijkheid. Op het programma staat onder meer een inspirerende lezing van Jan Willem Duyvendak en Elif Keskiner over wat verstaan kan worden onder de ‘cumulatie’ van ongelijkheid en welke vormen van cumulatie zich kunnen voordoen. Deze lezing is (mede) gebaseerd op de voorlopige bevindingen uit het onderzoeksprogramma Amsterdam all-inclusive van het Kenniscentrum Ongelijkheid.

Alle betrokkenen bij het Kenniscentrum Ongelijkheid gefinancierde projecten en programma’s zijn uitgenodigd, alsmede betrokkenen van onderzoeksprojecten op het gebied van ongelijkheid die door de kennispartners zelf zijn ingebracht. U kunt zich hier alvast aanmelden.

Veelgezochte pagina’s