Agenda

Zorg voor mensen met een LVB in internationaal vergelijkend perspectief (Ben Sajet Werkplaats)

Datum

Tijd

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen


  • Vraagstuk: Toename zorgvraag vanuit mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Datum: 12 december 2017
  • Tijdstip: 16:00 -18:00 uur (met catering), let op: aangepast tijdstip!
  • Locatie: Zwanenburgwal 206 Amsterdam (aanbellen: 1ste verdieping)
  • Entree: entree is gratis maar we verwachten wel een actieve bijdrage tijdens de werkplaats
  • Doelgroep: vrijwilligers, professionals, ervaringsdeskundigen en naasten, opleiders, onderzoekers en andere belangstellenden
  • Voorzitter: Yvonne Heijnen-Kaales

AANLEIDING
Onderzoekster Dr. I.B. (Isolde) Woittiez, Senior wetenschappelijk medewerker van het SCP neemt ons mee naar de eerste resultaten van een onderzoek naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in internationaal vergelijkend perspectief. Dit onderzoek is een vervolg op het rapport ‘Zorg beter begrepen’ van 2014. In dit rapport wordt beschreven hoe het komt dat de zorgvraag vanuit mensen met een licht verstandelijke beperking toeneemt. Eén van de beelden die hierin beschreven staat is dat het steeds meer mensen niet lukt om in onze ingewikkelder geworden maatschappij goed te functioneren. In dit rapport staat ook aangegeven dat Nederland niet het enige land lijkt te zijn waar de vraag naar zorg door mensen met een verstandelijke beperking de afgelopen jaren is toegenomen. Toch blijft dat lastig te beoordelen, omdat over de ontwikkeling in de vraag naar vg-zorg in andere landen weinig informatie beschikbaar is.


Foto: Isolde Woittiez en Yvonne Heijnen-Kaales


DOEL VAN DE WERKPLAATS

Isolde Woittiez neemt de aanwezigen in deze werkplaats mee in haar eerste bevindingen. Naast haar lezing is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het bediscussiëren van de uitkomsten.

Deze werkplaats is onderdeel van programma ‘Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking’.

OPBOUW WERKPLAATS
Alle Ben Sajet werkplaatsen starten met een casus uit de praktijk die vervolgens wordt onderbouwd met laatste kennis uit wetenschappelijk onderzoek en/of laatste inzichten uit de praktijk. Daarna gaan alle deelnemers aan de slag met een vraagstuk voor de praktijk.

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

INSCHRIJVEN
Deelname is gratis. Meldt u zich nu alvast aan via onderstaand formulier. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen

 

 

Veelgezochte pagina’s