Agenda

Symposium ‘over cliëntgericht werken in de revalidatie’

Datum
30 Mei 2023

Tijd
13:00 17:00

Locatie
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Deelname aanmeldprocedure volgt later

Organisatie
Zonnehuisgroep Amstelveen, Cordaan en Amsta samen met hogeschool Inholland en ROCTOP/ROCvA

Tijd:  13:00 – 17:00 uur met aansluitend borrel

Voor iedereen die wil weten hoe je samen lerend de kwaliteit van zorg aan cliënten in de geriatrische revalidatie beter kunt maken, organiseren we op 30 mei het mini-symposium Samen leren in de GRZ. Een hele middag over cliëntgerichte revalidatie en hoe je dat als verpleegkundige en verzorgende kunt aanpakken. De afgelopen vier jaar hebben we binnen Zonnehuisgroep Amstelland, Cordaan en Amsta samen met Hogeschool Inholland gewerkt aan het project ‘‘Het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) in de Geriatrische Revalidatie Zorg’. Dit symposium is een feestelijke afsluiting.

Veelgezochte pagina’s