Agenda

Stedelijke Conferentie: Beter Oud in Amsterdam (= vol!)

Datum

Tijd


  • Datum: 8 februari 2018
  • Tijdstip: 14:0018:00 (aansluitend borrel)
  • Locatie: Zalencentrum Van Limmikhof – Nieuwe Keizersgracht 1A in Amsterdam (vlakbij Hermitage)
  • Doelgroep: Ouderen, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, POH’s, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, beleidsmedewerkers, gemeente, Zilveren Kruis en anderen
  • Kosten: Geen
  • Dagvoorzitter: Sabine Uitslag (oud-verpleegkundige en politica), zie foto.

Het project ‘Beter Oud in Amsterdam’ is een jaar geleden gestart, in samenwerking met het Ben Sajetcentrum, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam. ‘Beter Oud in Amsterdam’ onderzoekt hoe integrale zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen vormgegeven wordt en structureel kan worden gefinancierd. Vier gezondheidscentra in Amsterdam zijn van start gegaan als ‘proeftuin’ met het implementeren van deze integrale zorg in hun dagelijkse praktijk. De resultaten van het project presenteren we graag aan u tijdens een stedelijke conferentie in Amsterdam.

We zullen vervolgens ingaan op de volgende onderwerpen:

  • rol en positionering verpleegkundige voor deze eerstelijns ouderenzorg (POH en/of wijkverpleegkundige),
  • financiering van deze zorg,
  • advance care planning/vroegtijdige zorgplanning, samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

 

Voor meer informatie, neem contact op met projectleider Sabina Mak sabina@bensajetcentrum.nl

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Veelgezochte pagina’s