Agenda

Be Connected: Startconferentie Ben Sajet Centrum

Datum

Tijd

Op vrijdag 22 april a.s. vindt in de Hermitage in Amsterdam de startconferentie van het Ben Sajet Centrum plaats.

De conferentie probeert zowel de werkwijze en ambities van het Ben Sajet Centrum direct in praktijk te brengen. Door onderzoek, zorgpraktijk en opleiding van meet af aan bij elkaar te brengen rond de meest urgente vragen en samen nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen.

Tijdens de startconferentie van het Ben Sajet Centrum delen onderzoekers, zorgprofessionals en opleiders nieuwe inzichten over verbetering van de zorg voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problematiek. Hoogleraren geven hun visie op een onderwerp, zorgprofessionals en opleiders reflecteren daarop. Verdiepende workshops wisselen deze sessies af.

Kim Putters (SCP) opent het congres met een uitdagende key note: “Maatschappelijke ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan zorgpraktijk, onderzoek en opleidingen”

Guy Widdershoven (VUMC) bepleit sociale veerkracht van ouderen.

Anne-Mei The (UvA) toont hoe een andere benadering van dementie de zorg ingrijpend verandert.

Carlo Schuengel (VU) betoogt: alleen als we investeren in het sociaal kapitaal van mensen met een beperking, kunnen zij volop deelnemen aan de samenleving.

Wilma Scholte op Reimer (UvA/AMC) bepleit een nieuwe benadering van kwetsbaarheid als verbinding tussen cure en care.

Monique Kremer houd een warm pleidooi voor samenwerking in een zorgvriendelijke stad.

Be Connected markeert de start van het Ben Sajet Centrum. Bestuursvoorzitter Eelco Damen brengt de ambitie over het voetlicht. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam geeft het officiële startsein.

Ter afsluiting legt Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, eerste bouwstenen voor een investeringsagenda om mensen in staat te stellen om langer, prettig en verantwoord thuis te wonen.

Hier het volledige programma met het overzicht van de workshops

Startconferentie Ben Sajet Centrum

Veelgezochte pagina’s