Agenda

Symposium VUmc ‘Slim samenwerken aan betere ouderenzorg’

Datum

Tijd

Tijdens dit symposium, georganiseerd door UNO-VUmc, InterRAI en NedRAI, hoort u hoe de internationaal beproefde interRAI-methode zorgprofessionals en -organisaties ondersteunt bij het nemen van veilige en passende beslissingen en zo wereldwijd de kwaliteit van zorg verbetert. De middag is bestemd voor (ervarings)deskundigen uit de zorgsector op het gebied van langdurige zorg en ouderenzorg.


  • Voor wie: Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden IG, bestuurders en (ervarings)deskundigen op het gebied van langdurige en acute ouderenzorg
  • Wat: Slim samenwerken aan betere ouderenzorg met een innovatieve en beproefde methode
  • Waar: Hotel Spazuiver, Koenenkade 8, Amsterdamse bos
  • Wanneer: 16 november 12.30 – 17.00
  • Waarom:  de kwaliteit en veiligheid van ouderenzorg verbeteren met beproefde methode
  • Hoe: De basis van interRAI’s ‘oplossing’ vormt een systematische en periodieke vastlegging van observaties van iemands functioneren. Slimme evidence-based algoritmen genereren vervolgens een functie- en risicoprofiel met suggesties voor passende acties. Dit helpt professionals om proactief te handelen, passende indicatie te stellen, en relevante informatie met andere disciplines te delen. Met de geaggregeerde data kan een organisatie vervolgens de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg vergelijken met andere organisaties. Nieuwe generatie app software geeft ook een impuls aan gebruiksvriendelijkheid.

Meer info over de methode: www.nedrai.org  en www.interrai.org

Klik hier voor het Programma

Klik hier voor Aanmelden

 

‘Een dergelijk instrument is onontbeerlijk, wil je kwalitatief verantwoorde, planmatige zorg en behandeling bieden’ Specialist Ouderengeneeskunde

´Implementatie van interRAI betekende een substantiële verandering in onze manier van werken. Het is niet zomaar het vervangen van een nieuwe dataverzameling voor de oude. Het is afhankelijk van goed getraind personeel , adequate ondersteuning en gebruiksvriendelijke software´ Bestuurder

´Dankzij de signaleringen uit interRAI kunnen we echt proactief nadenken. Dat geeft meer voldoening van je werk’ Verpleegkundige

 

Veelgezochte pagina’s