Agenda

Bijeenkomst ‘Onbegrepen gedrag bij dementie’ voor verzorgenden en verpleegkundigen

Datum

Tijd

Mensen met dementie vertonen vaak gedrag wat je niet direct begrijpt, en waar het soms moeilijk mee omgaan is.  Dat maakt het werk uitdagend maar roept ook vragen op; wat zie ik voor gedrag, wat kan ik doen? En, hoe kan ik daar meer kennis over krijgen?

In de gesprekken die we voeren met mensen werkzaam in de dementiezorg horen we veel behoefte naar kennis en uitwisseling over dit thema.

Daarom organiseren we deze bijeenkomst met theorie én praktijk.  Je bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

We hebben een drietal deskundigen uitgenodigd die hun licht laten schijnen over het thema.  En we gaan aan de slag met cases uit de praktijk.

Schrijf je in, doe mee!

 

Programma bijeenkomst Onbegrepen gedrag bij dementie

13.00 uur            Opening door Robbert Gobbens, associate lector multimorbiditeit Inholland/Zonnehuisgroep Amstelland

13.10 uur             Lezing Onbegrepen gedrag vraagt om een methodische aanpak

door Hans van Willenswaard, psycholoog GZ accent ouderen van de Zonnehuisgroep Amstelland

13.50 uur             Lezing Dementia Care Mapping

Door Marjolein Alberts, docent Hogeschool Inholland

14.30 uur             Pauze

15.00 uur             Stellingen

15.20 uur             Aan de slag met casussen: de problemen

16.00 uur             Aan de slag met casussen: de oplossingen

16.40 uur             Pitches

16.55 uur             Sluiting door Robbert Gobbens

 

23 juni, Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A Amsterdam

13 tot 17 uur

Voor verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, en alle andere collega’s werkzaam met mensen met dementie, werkzaam in Amsterdam e.o.

 

Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@bensajetcentrum.nl Dat kan tot en met 10 juni. Er is een beperkt aantal plaatsen dus wacht niet te lang met aanmelden!

Veelgezochte pagina’s