Agenda

Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad (Ben Sajet Werkplaats)

Datum

Tijd

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen


  • Datum: 2 november 2017
  • Tijdstip: 18:15 -20:15 uur (met catering)
  • Locatie: Zwanenburgwal 206 Amsterdam (1ste verdieping)
  • Entree: Entree is gratis en we verwachten een actieve bijdrage tijdens de werkplaats
  • Doelgroep: vrijwilligers, professionals, ervaringsdeskundigen en naasten, opleiders, onderzoekers en andere belangstellenden
  • Voorzitter: Yvonne Heijnen-Kaales

AANLEIDING
Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) met een licht verstandelijke beperking die leven in de grote stad hebben steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Zowel in de samenleving als in de zorgpraktijk zien we dat de eigen interpretaties geregeld botsen met de leef- en belevingswereld van de cliënten. Wat voor de één vanzelfsprekend is, is voor de ander iets raars. Ieder heeft zijn eigen vanzelfsprekendheden, gevormd door eerdere ervaringen, door culturele normen en waarden en andere diverse kaders van betekenisgeving. In het onderzoek ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ wordt onderzocht welke factoren, patronen en mechanismen van invloed zijn op participatie in werken, wonen en sociale relaties van jongvolwassenen met een beperking. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre en op wat voor manier etniciteit daarbij een factor is.  In deze werkplaats gaan wij  aan de hand van een aantal casussen uit de praktijk proberen de belevingswereld van de cliënt beter te begrijpen. Wat is het verhaal achter de beleving? Welke (normatieve) oordelen liggen aan onze interpretatie ten grondslag? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij participatie?

Deze werkplaats is onderdeel van programma ‘Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking’.

DOEL VAN DE WERKPLAATS
Het doel van deze werkplaats is tweeledig. Enerzijds willen wij de deelnemers meegeven hoe belangrijk het is om juist in de zorgpraktijk zonder oordeel te kijken naar de leef- en belevingswereld van de cliënt. Maar tegelijkertijd willen we ook samen nadenken over waar de grenzen zouden moeten liggen. Anderzijds willen wij zelf onze interpretaties en analyse van de casussen verbreden door inzichten uit de praktijk op te halen. Wat levert het op als we met een andere bril kijken? Samen weten we immers meer dan alleen. 

DE BETROKKEN EXPERTS
Charlotte Albers en Fatiha El-Hajjari zijn promovendi die vanuit het Ben Sajet Centrum onderzoek doen. Tijdens de avond  worden door Charlotte, Fatiha en Yvonne Heijnen-Kaales (programmamanager bij het Ben Sajet Centrum) een aantal eerste bevindingen gepresenteerd.

charlotte Yvonne Fatiha
Foto: Charlotte Albers (links), Yvonne Heijnen-Kaales (midden) en Fatiha El-Hajjari (rechts)

OPBOUW WERKPLAATS
Alle Ben Sajet werkplaatsen starten met een casus uit de praktijk die vervolgens wordt onderbouwd met laatste kennis uit wetenschappelijk onderzoek en/of laatste inzichten uit de praktijk. Daarna gaan alle deelnemers aan de slag met een vraagstuk voor de praktijk.

AANMELDEN
LET OP! In verband met een andere bijeenkomst in de stad waar veel deelnemers ook heen wilden, start deze werkplaats om 18:15 uur en duurt tot 20:15 uur (inclusief catering). Deelname is gratis. Meldt u zich nu alvast aan via sabina@bensajetcentrum.nl (vol = vol!). Vergeet daarbij niet te vermelden waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. Het definitieve programma volgt drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

 

Veelgezochte pagina’s