Skip to: Meer dan migratieverhalen uit de stad

Ben Sajet Centrum website

Meer dan migratieverhalen uit de stad

Locatie: Sarphatihuis, Roetersstraat 2 Amsterdam
Deelname: gratis, inclusief hapje en drankje
Organisatie: Amsta, Sociale Benadering, Ben Sajet Centrum
Tijd en aanmeld procedure volgt later

Na een eerste serie ontmoetingen om levensverhalen met elkaar te delen, komen de vertellers nu bij elkaar om hun ervaringen te delen. Hoe je ouder zou willen worden in Amsterdam is een van de vragen die vaak is besproken tijdens de afgelopen verhalentafels. Voor professionals in zorg en welzijn waardevol om naar te luisteren en nog nieuwsgieriger te worden om te helpen de wensen aan te laten sluiten op de mogelijkheden dan wel  nieuwe mogelijkheden te creeren.

Back To Top