Agenda

Meer dan migratieverhalen uit de stad

Datum
06 Juli 2023

Tijd
16:30 19:30

Locatie
Sarphatihuis, Roetersstraat 2 Amsterdam

Deelname gratis, inclusief hapje en drankje

Organisatie
Amsta, Sociale Benadering, Ben Sajet Centrum

Na een eerste serie ontmoetingen om levensverhalen met elkaar te delen, komen de vertellers nu bij elkaar om hun ervaringen te delen. Hoe je ouder zou willen worden in Amsterdam is een van de vragen die vaak is besproken tijdens de afgelopen verhalentafels. Voor professionals in zorg en welzijn waardevol om naar te luisteren en nog nieuwsgieriger te worden om te helpen de wensen aan te laten sluiten op de mogelijkheden dan wel  nieuwe mogelijkheden te creëren.

Vertelde, gezongen en voorgedragen verhalen uit diverse culturen
Verhalen over ouder worden in Nederland, verhalen over reizen, eten en feesten. Verhalen over tradities bij geboorte en bij sterven. Verhalen over eenzaamheid en geluk. De verhalentafel is een stap op zoek naar verbinding tussen mensen, wel of niet in Nederland geboren. Ouderen van verschillende leeftijd, gezond en minder gezond. Samen met hun naasten, vrijwilligers en beroepskrachten.

We helpen ouderen met dementie om hun verhaal te vertellen
We gebruiken daar verschillende manieren voor: zingen, muziek luisteren, foto’s en voorwerpen. We werken aan kleine tafels zodat er voor ieder voldoende ruimte en aandacht is. Iedere tafel wordt begeleid door een gespreksbegeleider.

Voor ouderen met dementie, hun naasten, zorgmedewerkers en vrijwilligers
Het draait om de ouderen, maar hun verhalen hebben het nodig om gehoord te worden. Niet alleen door andere oudere. We nodigen daarom hun naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers van harte uit om deel te nemen aan de verhalentafel.

Aanmelden voor 26 juni
Dat kan per mail bij info@bensajetcentrum.nl. U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur. We beginnen met eten en drinken en dan starten we rond 17.30 uur met de verhalen.

Let op: de avond is voornamelijk bedoeld voor ouderen, niet voor professionals.

Veelgezochte pagina’s