Agenda

Leerbijeenkomsten Samenhangende Dementieondersteuning – Door- en voor in Zuidoost

Datum
29 April 2021

Tijd
13:00 12:00

Meld je hier aan

De komende maanden wordt er gekeken wat de behoeftes zijn van buurtbewoners met dementie, en hoe ondersteuning beter kan aansluiten. Ook zullen er een drietal leersessies georganiseerd worden. Deze worden georganiseerd door B&A Groep, Odensehuis Zuidoost, Platform Informele Zorg Zuidoost, Wijkkliniek, Cordaan en het Ben Sajet Centrum. Het doel hiervan is om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen hoe we ons als netwerk willen ontwikkelen, en hoe dit het best bij kan dragen aan goede ondersteuning aan mensen met dementie. Zo willen we dat buurtbewoners, seniorenorganisaties, welzijn, vrijwilligersorganisaties, huisartsen, wijkverpleging, de nieuwe buurteams, zorgorganisaties, etc. een stevig netwerk vormen, en nauwer gaan samenwerken. Hier hebben we ook u bijdrage voor nodig!

 

Wanneer?

29 April, 13:00-14:30 – Leersessie #1: Samenwerking
27 Mei, 10:30-12:00 – Leersessie #2: Lokale Context
17 Juni, 10:30-12:00 – Leersessie #3: Opstellen plan van aanpak

 

Locatie:

Online via Zoom

 

Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?

We willen een netwerk opbouwen van verschillende partners rondom mensen met dementie in Amsterdam Zuidoost. U kunt deelnemen als u in dit stadsdeel werkzaam bent of woont, en u bereid om ook na het project samen te werken met het nieuw te ontwikkelen netwerk.

 

Doel

Voortbouwend op de netwerken die o.a. binnen het Wijkzorgnetwerk van Amsterdam Zuidoost, Platform Informele Zorg Zuidoost, de Dementie Zorgketen, en Klankbordgroep Dementie die afgelopen jaren zijn opgebouwd willen we een netwerk ontwikkelen ten behoeve van mensen met dementie. Het betrekken van buurtbewoners is hierbij essentieel. Dit doen we in de periode April t/m juni 2021 met een ontwikkelsubsidie van ZonMw. Het doel hiervan is:

  • Cultuurverschillen tussen informele- en formele organisaties overbruggen
  • Zorgen voor een goede samenwerking tussen de eerstelijnszorg, wijkverpleegkundigen- en verzorgenden, de nieuwe buurteams, en laagdrempelig organisaties/buurvoorzieningen. Zo worden buurtbewoners, de sociale en medische wereld bij elkaar gebracht
  • Mensen met dementie en mantelzorgers een stem geven binnen het verder te ontwikkelen dementienetwerk

 

Voor meer informatie klik hier.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Annelies Christiani

annelies@bensajetcentrum.nl  / 06 12 771 773

 

U geeft zich op voor alle drie bijeenkomsten. Zij maken deel uit van een proces dat we willen doorlopen, met als doel een goede samenwerking. Het is dus van belang dat u aanwezig bent bij alle bijeenkomsten. Mocht het niet lukken om deel te nemen aan één van de bijeenkomst, horen wij dit graag van u. Dit kan door contact op te nemen met annelies@bensajetcentrum.nl of 06 12 771 773

 

 

 

Deelname is gratis. Meld je hier aan.

Veelgezochte pagina’s