Agenda

Passende hulp voor jonge mensen met dementie in Amsterdam (Ben Sajet Werkplaats)

Datum

Tijd

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen


  • Datum: 19 oktober 2017
  • Tijdstip: 17:00 -19:30 uur (met catering)
  • Locatie: Zwanenburgwal 206 Amsterdam (1ste verdieping)
  • Entree: entree is gratis maar we verwachten een actieve bijdrage tijdens de werkplaats
  • Omschrijving: Deze werkplaats staat het thema jonge mensen met de dementie centraal en het netwerk wat hiervoor in Amsterdam in oprichting is.
  • Doelgroep: verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen,  casemanagers dementie en andere professionals, ervaringsdeskundigen en naasten, opleiders, onderzoekers en andere belangstellenden.
  • Voorzitter: Roeland Hokken

David kreeg via de bedrijfsarts een diagnose van burn-out. Hij begreep indertijd ook niet wat er gebeurde en kon er moeilijk over praten. Therapie hielp niet en de re-integratie op werk mislukte. Er kwamen brieven binnen die hij achterhield. Toen ik deze uiteindelijk onderschepte en zelf naar de bedrijfsarts ben gegaan kwam naar voren dat het een grote chaos was op werk. Toen hebben we besloten professionele hulp te zoeken en kwam de diagnose van dementie. We waren toen al 3 jaar verder.
(Interview met partner van David).

AANLEIDING
Bij mensen met dementie denken we vaak aan oudere mensen van boven de 65 jaar. Toch vergeten en bereiken we met deze focus een grote groep mensen niet. Alleen al in Nederland zijn er maar liefst zo’n 12.000 mensen onder de 65 jaar met dementie. Dat zorgt voor uitdagingen in de gehele ketenzorg, juist omdat bij deze doelgroep vorm van dementie, de uitwerking en de context anders is dan die bij mensen met dementie op een latere leeftijd. Zo worden symptomen van de dementie lange tijd gerelateerd aan overspannenheid of een depressie. Mede door deze misvatting komt de diagnose van dementie gemiddeld 4,4 jaar na de vertoning van de eerste symptomen. In vergelijking met dementie bij ouderen is dit 1,6 jaar later.  Vervolgens is er voor deze groep mensen in de gehele ketenzorg nog weinig passend aanbod zowel op gebied van dagvulling, ondersteuning in het dagelijks leven en thuis wonen met zorg. Dit brengt ons op een belangrijke vraag: Hoe wordt het leven met dementie op jonge leeftijd ervaren en hoe kunnen we dit vertalen naar een passend zorgaanbod?

DOEL VAN DE WERKPLAATS
Het Ben Sajet Centrum is dit jaar een onderzoek gestart waarin de ervaring en behoeften van mensen met dementie op jonge leeftijd uit Amsterdam centraal staan. Tijdens deze avondbijeenkomst op donderdag 19 oktober 2017 starten we met een casus uit de praktijk en bespreken we de ontwikkeling omtrent de zorg rondom jonge mensen met dementie in Amsterdam. Doel van de werkplaats is hoe het zorgaanbod voor jonge mensen met dementie in Amsterdam verbeterd kan worden.

AANMELDEN
De werkplaats start om 17:00 uur en duurt tot 19:00 (inclusief catering). Deelname is gratis. Meldt u zich nu alvast aan via sabina@bensajetcentrum.nl (vol = vol!). Vergeet daarbij niet te vermelden waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. Het definitieve programma volgt drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst.

OP DE HOOGTE BLIJVEN 
Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

 

Veelgezochte pagina’s