Agenda

Innovatieve voorzieningen in de ouderenzorg – Rapportpresentatie en gesprekstafel

Datum
18 Juli 2024

Tijd
15:00 17:00

Locatie
Keizerszaal in van Limmikhof Zalencentrum, Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam

Deelname Gratis, graag aanmelden via het formulier

Organisatie
Ben Sajet Centrum & Cordaan

Hoe dragen tussenvoorzieningen bij aan welzijn van cliënten en hun naasten? 

Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst Innovatieve voorzieningen in de ouderenzorg – Hoe dragen tussen tussenvoorzieningen bij aan welzijn van cliënten en hun naasten op donderdag 18 juli vanaf 15:00. Tijdens deze middag presenteren we het onderzoeksrapport ‘Innovatieve voorzieningen voor welzijn cliënten en mantelzorgers – Opkomende vernieuwingen in de ouderenzorg’. Het rapport wordt aangeboden aan Wethouder Alexander Scholtes. Nadien gaan we graag in gesprek tijdens twee rondes van een gesprekstafel. Hoe kunnen innovatieve tussenvoorzieningen zich verhouden tot bestaande systemen en structuren in de zorgsector? En wat is de rol van ‘nieuw’ zorg- en welzijnspersoneel in innovatieve tussenvoorzieningen?  
 
Het Ben Sajet Centrum deed in 2023 in opdracht van het Wetenschappelijk Instituut van de 50plus partij onderzoek naar twee Daghuizen die Cordaan in een pilot ontwikkeld. De plannen, mogelijkheden en verwachtingen over voordelen en uitdagingen voor dit nieuwe concept zijn vergeleken met andere, bestaande tussenvoorzieningen. Het onderzoeksrapport geef inzicht in de voordelen die innovatieve tussenvoorzieningen kunnen bieden voor ouderen en hun naasten, en geeft daarnaast een inkijkje in de valkuilen en kansen in de ontwikkeling van innovatieve plekken voor respijtzorg.

Programma 

 • 15:30 – 15:50 Welkom en introductie onderzoek en locaties 
 • 15:50 – 16:10 Presentatie rapport ‘Innovatieve voorzieningen voor welzijn cliënten en mantelzorgers – Opkomende vernieuwingen in de ouderenzorg’ en aanbieden rapport aan wethouder Alexander Scholtes 
 • 16:10 – 16:50 Rondetafelgesprekken met onder andere:
  • Gerda van der Meer – directeur bij Cordaan
  • Martine Baay – Wetenschappelijk Instituut 50plus partij
  • Karin Loogman – oprichter Logeerhuizen Amsterdam
  • Carlijn Zengerink – projectleider Daghuizen bij Cordaan
  • Marjoleine van den Broeke – Projectleider Het Buitenhuis
 • 16:50 – 17:00 Afsluiting

18 juli: Innovatieve tussenvoorzieningen in de ouderenzorg – rapportpresentatie en geprekstafel

Aanmeldformulier

Naam(Vereist)
Namens welke organisatie kom je naar de werkplaats?
E-mailadres(Vereist)

Achtergrond 
De rap vergrijzende bevolking leidt tot een grote behoefte aan passende zorgvoorzieningen. Maar groeiend tekort aan zorgpersoneel en dure vastgoedprijzen maken dat traditionele zorginstellingen verdwijnen. Van ouderen wordt verwacht dat zij langer thuis wonen en zich door familie en naasten laten helpen, met een grote druk op mantelzorgers als gevolg. Organisaties gaan op zoek naar manieren om ouderen en hun naasten te ondersteunen in het thuis blijven wonen – maar dan buiten de gebaande paden. Plekken voor dag- en nachtopvang tussen intra- en extramurale voorzieningen, tussen respijtzorg en dagopvang. Wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen van deze zogeheten tussenvoorzieningen?

Veelgezochte pagina’s