Agenda

In de serie Hartzaken; een gesprek met Machteld Huber

Datum

Tijd

In de serie ‘Hartzaken’ organiseert het Ben Sajet Centrum een gesprek met Machteld Huber
Thema Gezond zijn. Wat is dat eigenlijk? En wat is de rol van de gezondheidszorg?
Huisarts Machteld Huber heeft een nieuwe definitie van het begrip gezondheid ontwikkeld. Haar ervaring als patiënt én haar professionele achtergrond zijn richtinggevend geweest voor haar visie.
Officieel definieert de WHO gezondheid als ‘een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts het ontbreken van ziekte of gebrek’. Een onbereikbaar doel volgens Huber, dus erg onhandig. Zij stelt voor gezondheid te definiëren als het vermogen om je aan te passen en regie te voeren op je eigen leven. Dus de mens centraal in plaats van de ziekte.
Maar wat betekent deze nieuwe definitie voor het arsenaal aan interventies die de professional zijn cliënten/patiënten kan aanbieden? Meer in het bijzonder: wat moeten wij anders doen in de langdurige zorg? Daarover gaat het gesprek met Machteld Huber.

De bijeenkomst vindt plaats van 15 tot 18 uur in de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A te Amsterdam.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info@bensajetcentrum.nl

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor deelname verbonden.

Veelgezochte pagina’s