Agenda

Hartzaken: ‘Technologie in de zorg; tussen hype en nachtmerrie’

Datum

Tijd

Een bijzondere bijeenkomst in de serie “Hartzaken”.

Dit keer staat het thema “Technologie in de zorg: tussen hype en nachtmerrie” centraal. Het thema wordt ingeleid door prof. dr. Jeanette Pols van de Universiteit van Amsterdam.

“Technologie gaat de zorg ingrijpend veranderen, maar wij weten nog niet hoe”. Dit was een van de stellingen die prof. dr. Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving poneerde bij de startconferentie van het Ben Sajet Centrum op 22 april jl.

Overal gonst van het berichten over technologische “doorbraken” in de zorg. Hierbij gaat de aandacht veelal uit naar de technologische kant van de toepassing van technologie in de zorg. Zorgrobots, sensortechnologie en zorg op afstand zij maar enkele voorbeelden.  Maar hoe ervaren ouderen en mensen met een beperking die technologie. Wat weten wij eigenlijk over hoe kwetsbare mensen technologische toepassingen beleven? Welke bijdrage kan technologie leveren aan zelfredzaamheid? Wat helpt voor mensen en wat werkt niet? Dat nu juist is het onderzoeksterrein van prof. dr. Jeanette Pols. Haar bevindingen publiceerde zij onder andere in het haar boek “Care at a distance“.

Onderzoekers, professionals en opleiders delen hun ervaring en bespreken de toekomst van technologie in de zorg, waarbij het clientenperspectief centraal staat.

Tijd: Op woensdag 18 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur

Locatie:  Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A te Amsterdam

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden bij:

Roeland Hokken:  rhokken@cordaan.nl

Rikke Komen: rikke.komen@dementieverhalenbank.nl

Veelgezochte pagina’s