Agenda

Dialoogbijeenkomst: Spreken mensen met dementie ‘Dementees’? Paradoxen van erkenning

Datum

Tijd

Deze dialoogbijeenkomst is onderdeel van de serie Ben Sajet Werkplaatsen.


  • Datum: donderdag 11 april 2019
  • Tijdstip: 15.00-17.00
  • Locatie: Vergaderzaal Berkenstede, Berkenplein 300, 1112 CL Amsterdam
  • Kosten: geen
  • Gespreksleiders: Paula Irik, Irene Kruijssen en Kristine Krause
  • Doelgroep: ervaringsdeskundigen, naasten, vrijwilligers, hulpverleners, beleidsmakers, managers, studenten, opleiders, en onderzoekers.

AANLEIDING

Hoe doe je dat? Ruimte maken voor gelijkwaardigheid zonder verschillen uit te vergroten? En zonder dat waarvoor je ruimte wil maken nog onbereikbaarder te maken? Om daar meer over te weten te komen moet je in gesprek gaan over erkenning nastreven in situaties van machtsverschil.

De diagnose dementie betekent vaak einde spreektijd. In het publieke debat worden mensen met dementie afgeschilderd als mensen die nog weinig kunnen; laat staan dat zij worden gezien als mensen die hun eigen ervaringen verwoorden. Met hun boeken – Als het maar echt is; Sprekende handen; Leestekens; Want we hebben allemaal de morgen; Een beetje boos mag best – willen geestelijk verzorger Paula Irik en muziektherapeut Irene Kruijssen daar verandering in brengen. Zij schrijven over de sprankelende, humoristische levenswijsheden van mensen met dementie die in verpleeghuizen wonen als ‘tegentaal’. Taal die de meerderheid doorkruist.

Maar wat maakt deze uitspraken van mensen met dementie tot een (tegen)taal? Wat is het verschil met kunst? Wat doe je, als je een manier van spreken een eigen taal noemt? Creëer je meer erkenning of doe je mee aan het “anders maken”? Hoe doe je recht aan de eigenheid van de uitspraken én aan de context waarin die uitspraken ontstaan? Hoe vergroot je de ruimte voor mensen met dementie zonder hen als anders te beschrijven?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen in gesprek over paradoxen van erkenning.

OVER DE DIALOOGBIJEENKOMSTEN

Tijdens de dialoogbijeenkomsten komt telkens een ander thema uit het dagelijks leven met dementie aan bod. Aan de hand van ervaringen uit de praktijk, aan de hand van onderzoek en literatuur praten mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners, én onderzoekers samen over thema’s die ieder van hen uit de slaap houden. Doel van de bijeenkomsten is niet om tot een oplossing van het besproken vraagstuk te komen. Het gaat er in plaats daarvan om onze kijk op het vraagstuk te verbreden en om in gesprek van elkaar te leren.

Tot 2017 werden de dialoogbijeenkomsten georganiseerd door de promovendi van het de onderzoeksgroep Antropologie van de Zorg van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf begin 2019 voegt een team van naasten en hulpverleners verbonden aan het Ben Sajetcentrum, Cordaan, het Odensehuis Amsterdam Zuid en Amsta zich bij de promovendi om de bijeenkomsten samen te organiseren.

U bent van harte welkom om deel te nemen, en uw eigen ervaringen en vragen mee te nemen!

AANMELDEN

Geef u op voor de bijeenkomst:

Veelgezochte pagina’s