Agenda

Dialoogbijeenkomst; Psychologische behoeften bij dementie

Datum

Tijd

Wijziging spreker:

Tot zijn spijt zal onze promovendus Mark Smit aankomende donderdag niet aanwezig kunnen zijn.

Wij hebben Hugo van der Wedden, onderzoeker bij de Dementie Verhalenbank, bereid gevonden in Mark’s plaats met ons in gesprek te gaan over het onderzoek dat hij doet. In Hugo’s presentatie komt het thema behoeften van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen aan bod.

Hugo van der Wedden is verpleegkundige en medisch socioloog. Hij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam met een scriptie over de sociale aard van het lijden bij dementie.

Voor de Verhalenbank tekent Hugo samen met andere onderzoekers de verschillende sociale en psychologische behoeften op van mensen met dementie en mantelzorgers zoals die aanwezig zijn in de loop van het dementieproces. Ook over deze lijn, die hij deze avond benadert vanuit de ervaringen van mantelzorgers, gaat hij aankomende donderdag graag met ons in gesprek.

Wij zien ernaar uit u aankomende donderdag te mogen ontvangen!

 

Mark Smit doet onderzoek naar kwaliteit van leven van mensen met dementie die wonen in een verpleeghuis. Hij kijkt in het bijzonder naar psychologische behoeften . De focus in verpleeghuiszorg voor mensen met dementie ligt vaak op lichamelijke zorg (wassen, aankleden, medicatie en maaltijden), terwijl er juist ook een grote zorgbehoefte bestaat op het gebied van psychologische zorg. Welke psychologische zorgbehoeften hebben deze mensen en in welke mate wordt er daaraan voldaan?
Het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie is een samenwerkingsverband voor sociaalwetenschappelijk onderzoek dat onder meer gevestigd is aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de dialoogbijeenkomsten presenteren promovendi van deze onderzoeksgroep uitkomsten van de etnografische onderzoeken die zij deden op verschillende plekken in de langdurige zorg in Nederland. Zij gaan over deze uitkomsten met u als groep in gesprek, en wisselen ideeën en ervaringen uit.

Het onderzoek van Mark Smit speelde zich af in verzorgings- en verpleeghuizen. Voor deze avonden zijn mensen met dementie, hun familieleden en andere belangstellenden, en zorgverleners die werken in intramurale en extramurale settingen allemaal van harte welkom. Over ‘willen’ en psychologische behoeften in tijden van afhankelijkheid en zorg kan iedereen immers vaak meepraten.
Tijd: 18.30 soep en brood; 19.00 aanvang programma
Aanmelding: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar l.h.vermeulen@uva.nl

 

Veelgezochte pagina’s