Agenda

Dialoogbijeenkomst over het onderwerp ‘willen’ in de zorg bij dementie

Datum

Tijd

“De cliënt staat centraal”. Zo klinkt het ook in dementiezorg. Maar wat betekent dit voor situaties waarin mensen met een dementie iets willen waarvan de zorgverlener vindt dat dat beter niet zo gebeurt? Denk bijvoorbeeld aan iemand die in de winter naar buiten wil gaan zonder jas, of aangeeft naar het toilet te willen terwijl hij of zij net is gebracht. En wat als de zorgverlener vanuit een idee over goede zorg graag wil dat een bewoner of cliënt opstaat of zich wast, maar diegene dat niet wil? Hoe gaan zorgverleners hiermee om?

In deze dialoogbijeenkomst gaat Annelieke Driessen in op de vraag wat het betekent iets te willen in ADL-zorgsituaties. Annelieke geeft in haar presentatie voorbeelden die zij heeft opgetekend tijdens haar onderzoek in de intramurale dementiezorg. Hierin komt naar voren hoe zorgverleners en zorgontvangers ‘werken aan willen’ om min of meer samen te komen naar een situaties waarin zorgtaken niet enkel worden gedaan wanneer nodig, maar dat deze zorginteractie op een zo prettig mogelijke manier kan plaatsvinden, zonder dwang. Dit lukt dit niet altijd, maar de voorbeelden geven genoeg gespreksstof en hopelijk ook inspiratie!

Na de presentatie zullen we dan ook met elkaar in gesprek gaan over dit thema. Alhoewel Annelieke’s onderzoek plaatsvond in een intramurale context, is iedereen welkom. Mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers, en zorgverleners die werken in een zowel intramurale als extramurale context. Over het willen van verschillende dingen kunnen we immers allemaal meepraten. Van harte welkom!

Tijd: 18.30 soep en brood; 19.00 aanvang programma
Aanmelding: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar l.h.vermeulen@uva.nl

Het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie is een samenwerkingsverband voor sociaalwetenschappelijk onderzoek dat onder meer gevestigd is aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de dialoogbijeenkomsten presenteren promovendi van deze onderzoeksgroep uitkomsten van de etnografische onderzoeken die zij deden op verschillende plekken in de langdurige zorg in Nederland. Zij gaan over deze uitkomsten met u als groep in gesprek, en wisselen ideeën en ervaringen uit.

Veelgezochte pagina’s